ĐỈNH CAO ĐẠO ĐỜI

ĐỈNH CAO ĐẠO ĐỜI

Những người truyền giáo thân yêu
Thân thương gần gũi biết bao thâm tình
Vì non vì nước quên mình
Soi đường dẫn lối kể gì gian nan
Sứ mệnh thiên sứ Trời trao
Năm châu bốn biển giảng rao Ý Trời
Chân Lý Văn Hóa Cội Nguồn
Đại Đồng Chủ Nghĩa an lành an vui
Chân Lý soi sáng tương lại
Chân Lý đem lại mùa xuân thanh bình
Không còn chinh chiến đau buồn
Không còn thù hận tràn đầy tình thương
Cương lĩnh những người truyền kinh
Trả ơn Tạo Hóa trả ơi Đồng Bào
Cùng nhau trở lại Thiên Đàng
Vẻ vang nói giống Lạc Hồng uy linh
Cõi trời nhân loại đồng lên
An vui hạnh phúc trường sanh vĩnh hằng
Ân nhân Thiên Sứ con Trời
Truyền kinh tận độ lập đời Thượng Ngươn
Ân Nhân đại Ân Nhân
Chân Tu là thế đỉnh cao Đạo Đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s