TRƯỜNG THI TIẾN HÓA LINH HỒN

TRƯỜNG THI TIẾN HÓA LINH HỒN

Trần gian cõi tạm, vô thường
Nhưng mà là cõi tu hành đỉnh cao
Trần gian đâu phải là nơi
Đi vào hưởng phước an vui anh lành
Mà nơi khảo đảo xoay vần
Luyện tôi giác ngộ linh hồn tâm linh
Phước, họa, thường đối lập nhau
Khổ, vui, ly, hợp, biết bao ở đời
Trường thi tiến hóa linh hồn
Trường thi cao nhất đất trời trường thi
Phước cũng tạm, họa khác chi
Giàu, nghèo cũng thế chỉ nơi cuộc trần
Đến tay trắng, đi trắng tay sự thường
Đó là định luật, không gì đổi thay
Linh Hồn mới thật của Ta
Thiện siêu, ác đọa, tỉnh ra đạt đề
Hướng Nội Tâm đạt mọi bề
Phóng Tâm hướng ngoại hỏng rồi cuộc thi
Kiếp trần một kiếp luống công
Phải chờ vạn kiếp mới mong đến trường
Uổng thay một kiếp hồng trần
Sai đường lạc Cội phải đành đọa sa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s