TRÁI TIM KHÔNG NHỎ

TRÁI TIM KHÔNG NHỎ

Dù biết rằng, tôi là người bé nhỏ
Nhưng con tim, luôn rực lửa sáng ngời
Cứ mỗi lần, xem Cội Nguồn về lịch sử
Thời hồn tôi, như Phù Đổng sáng ngời
Và mạnh mẽ, như thấy mình bất tử
Bao anh hùng, và sống mãi trên đời
Một hạt giống, thời có gì đáng kể
Nhưng lan truyền, thời phủ cả núi đồi
Lớn hay nhỏ, đều do nơi ý tưởng
Đóm lửa trời, thiêu đốt sạch bạo tàn
Trái tim vàng, thường làm nên tên tuổi
Và dệt lên, bao cảnh giới xuân sang
Tôi nghĩ rằng, trái tim người không nhỏ
Trái tim trời, trùm khắp cả núi non
Vạn trái tim, chuyển mình đồng cứu khổ
Thời lo gì, chẳng độ được thế gian
Một thân người, chỉ là thân bé nhỏ
Tỉ ức người, thời lấp biển đời non
***
Trái tim lớn nhỏ trong ta
Là do ý tưởng ở nơi con người
Trái tim thương cả nhân loài
Trái tim rộng lớn khắp cùng, trái tim
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s