TIẾN LÊN

TIẾN LÊN

Tiến lên con cháu Tiên Rồng
Làm nên lịch sử lẫy lừng năm châu
Tiến lên truyền bá kinh thơ
Làm cho thế giới mùa xuân đẹp lành
Đương đầu sóng gió gập ghềnh
Vượt qua chướng ngại gieo mầm an vui
Tiến lên con cháu Rồng Tiên
Tiến lên xây đắp quê hương thanh bình
Tiến lên chung sức chung lòng
Xây thành đắp lũy công bằng tự do
Làm cho đất nước non sông
Đơm hoa kết trái văn minh sáng ngời
Duyên lành nở khắp đất trời
An vui hạnh phúc khắp cùng năm châu
Tiến lên, tiến mãi cùng nhau
Tiếng chuông thức tỉnh, tiếng chuông Đại Đồng
Phong cách con cháu Tiên Rồng
Là vì nhân loại khắp cùng anh em
Bao giờ đất nước đẹp xinh
Chúng Ta mãn nguyện mà lên thiên đàng
Rồng Tiên con cháu nhà trời
Rồng Tiên Dân Tộc sáng ngời anh linh
Tiến lên xây đắp quê hương
Tiến lên xây đắp tình thương Đồng Bào
Lập đời Thánh Đức đẹp giàu
Bình yên độc lập muôn đời muôn thu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s