ĐỪNG LÀM TỔN HẠI ĐẾN NHAU

ĐỪNG LÀM TỔN HẠI ĐẾN NHAU

Những ai đã trở về Nguồn thời hiểu rõ nhân loại con người đều là con Trời. anh em Đồng Bào từ một Cội một Nguồn mà ra, đừng làm tổn hại đến nhau, mà phải thương yêu nhau, dìu dắt nhau trở lại thiên đàng cực lạc. Sự cầu mong của Tôi là như vậy. Vì trong mỗi con người chúng Ta ai cũng là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Ai cũng có những Quyền cơ bản Tổ Tiên Tạo Hóa ban cho, những Quyền bất khả xâm phạm Nhân Quyền. Những Quyền cơ bản Dân Chủ Công Dân không ai khác ai. Vì vậy xã hội Văn Minh là xã hội thật sự đi vào Công Bằng Bình Đẳng. Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc.
– Dù trên Thiên Đàng, nơi Trần Gian, cõi Địa Ngục Âm Phủ, nói đến sự Công Bằng Bình Đẳng. Thời vua của xã hội Công Bằng Bình Đẳng không phải là con người Vua, Chúa, Bí Thư, Chủ tịch. Mà là Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp minh chính. Như thời dựng nước Văn Lang.
– Tóm Lại : Một đất nước nghèo chưa phát triển văn minh về vật chất, nhưng có nền Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp văn minh, thời đất nước đó chính là đất nước thiên đàng cực lạc trần gian. Thái bình thịnh trị an vui cực lạc.
– Bằng ngược lại một đất nước hùng mạnh Văn Minh về vật chất, nhưng lại sống theo thể chế Độ Tài Độc Trị. Vua Chúa trị, Đảng Trị. Tuy có Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp nhưng không minh chính xu thế theo bè phái, thời đất nước đó chính là đất nước Địa Ngục.
– Vì vậy xã hội Thiên Đàng Cực Lạc nơi Trần Gian là xã hội có nền Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Minh Chính. Tất cả bảo vệ Hiếp Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp bảo vệ tất cả.
– Việc trị Quốc không cần trình độ Dân Trí cao hay thấp. Mà chỉ cần có nền Hiến Pháp, Luật Pháp. Đạo Pháp minh chính là đủ. Thời Dân Tộc đó không bao lâu trở thành Dân Tộc Thần Thánh. Dân giàu nước mạnh không ai bằng, không ai xâm lược nổi dù chi là một đất nước nhỏ.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s