THƯỜNG LÊN FACEBOOK

THƯỜNG LÊN FACEBOOK

Nhớ mỗi lần, thường lên Facebook
Cùng anh em, truyền bá kinh thơ
Vì non vì nước vì Dân
Khó khăn cũng ráng, cháo rau tương cà
Đổ công sức, không nề gian khó
Miễn sao cho, non nước yên bình
Sáng bừng Văn Hóa Cội Nguồn
Đem về cuộc sống cho đời nở hoa
Long thấy vui, những gì cống hiến
Dù đói nghèo, vẫn sướng biết bao
Tuy rằng bé tí công lao
Nhưng lòng vẫn thấy an vui tột cùng
Ôi bao lớp, anh hùng vì nước
Biết bao người ngã xuống vì non
Nước Dân, Dân Nước luôn luôn
Thấm vào lòng Mẹ nước non sông hồ
Gặp sóng gió, tuy cành trụi lá
Nhưng dáng Thần, dáng Thánh uy nghi
Thi cùng năm tháng vẫn thi
Thời gian sừng sững uy nghi giữa trời
Tuy nghèo khó, nhưng nào xao lãng
Truyền mạch Nguồn, tuôn chảy khắp nơi
Facebook người bạn của tôi
Đêm ngày chung sức cùng nhau đêm ngày
Truyền kinh truyền mãi không ngừng
Mưa Nguồn suối Cội thấm cùng nước non
Cái vui, vui sướng nào hơn
Làm cho non nước bình yên sang giàu
Việt Nam giờ đã chuyển mình
Việt Nam giờ đã sáng ngời Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s