SỰ CẦU MONG CỦA TÔI

SỰ CẦU MONG CỦA TÔI

Tôi cầu mong các Bạn hãy trở về Cội Nguồn, phát huy Cội Nguồn truyền thống Ông Cha, nhận thức bổn phận trách nhiệm đối với Dân Tộc đối với non sông đất nước. Tỏa sáng lòng Trung, Hiếu, Nhân Nghĩa. Ai cũng trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trở về thiên đàng Cực Lạc.
– Ý tôi là các Bạn trở về Cội Nguồn. Vì Cội Nguồn không phải xa lạ mà là Cội Nguồn của các Bạn. Không những các Bạn tỏa sáng Lương Tâm, tỏa sáng lòng Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa, các Bạn sẽ có tất cả.
– Dù sao, cây còn Gốc vẫn hơn cây mất Gốc, sông còn Nguồn hơn sông mất Nguồn. Ông Cha Ta xưa nay vẫn về trời đâu cần phải theo ai. Như Quốc Tổ Hùng Vương chẳng hạn. Chỉ cần yêu nước thương Dân Tâm thường hành thiện là về trời.
– Ở đời người có trí huệ điều biết mọi thứ ở nơi trần gian đều tạm bợ. Mặc dù chúng ta giàu có đến đâu, quyền lực đến đâu cuối cùng cũng chấm hết khi Linh Hồn chúng Ta rời khỏi trần gian cõi tạm, dù chúng Ta cố tình không nhận ra sự thật và quên đi, nhưng sự thật vẫn là sự thật, đến tay trắng không mang gì theo, đi trắng tay mảy lông cũng không có, những gì nơi trần gian nó ngắn ngủi và giả tạm. Mỗi ngày trôi qua nhanh, nhanh lắm. Dù cho chúng Ta không muốn nó trôi qua, chúng Ta mới thức dậy mà đã hết ngày rồi. Chỉ có lòng Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa thiện Tâm tỏa sáng khi trở về Nguồn. Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trở về trời thời không gì bằng.
Tóm lại: Cội Nguồn không của riêng ai mà là của tất cả chúng Ta. Chung sức bảo vệ Cội Nguồn cũng chính là bảo vệ cho chính mình. Cây còn Gốc đương nhiên tốt cành xanh ngọn, nước còn Nguồn sông chẳng cạn chẳng khô. Chân Lý nào ở đâu xa ngay trước mắt chúng Ta mà thôi. Sự cầu mong của Tôi cũng chính là sự cầu mong của các Bạn. Đến với Chúng Ta những gì tốt đẹp nhất.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s