NGƯỜI TRUYỀN THIÊN Ý

NGƯỜI TRUYỀN THIÊN Ý

Ở vào giai đoạn mở màng Thánh Đức, người truyền chính Pháp Thiên Ý chính là con cháu Tiên Rồng trở về Cội Nguồn nối di chí Quốc Tổ Hùng Vương.
– Đều là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa lâm phàm, thắp sáng Thiên Ý truyền chính Pháp tận độ Nhân Loại con người.
– Thời nào thời có người nấy, mùa nào thời có hoa nấy. Cơ Thánh Đức phải có con người Thánh Đức, khai cơ mở màng đi vào Thánh Đức.
Hơn 20 năm qua, hoa Ưu Đàm khai nở khắp nơi trên thế giới. Hoa Ưu Đàm là hoa ứng nghiệm điềm lành của Trời, khi Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện. Hoa Ưu Đàm khai nở cũng chính là Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn ra đời. Còn có nghĩa khác Hoa Ưu Đàm xuất hiện cũng chính là những người truyền Thiên Ý xuất hiện. Đi vào Đời Đạo cũng chỉ là một.
– Nói rõ ra những điều này, để cho những người truyền Thiên Ý hiểu rõ, gánh lấy trách nhiệm tiếp nhận Thiên Ý truyền bá Thiên Ý với một tâm trạng rộng mở.
– Trách nhiệm con cháu Tiên Rồng, thời con cháu Tiên Rồng phải có bổn phận lèo lái con thuyền Nhân Loại đi đến đích, là trở về Cội về Nguồn trở lại thiên đàng cực lạc.
– Nếu những ai chưa trụ vững Cội Nguồn, thời không thể là Hoa Ưu Đàm được, khó mà tiếp nhận được Thiên Ý. Chưa tiếp nhận được Thiên Ý có nghĩa những người ấy chưa được Cha Trời lựa chọn gánh vác trách nhiệm khai cơ Thiên Ý Thánh Đức Cha Trời.
Tóm Lại: Thời nào thời có con người nấy, mùa nào thời có hoa nấy. Mùa Thánh Đức thời có hoa Ưu Đàm nở rộ, tỏa hương thơm ngát, gánh vác trọng trách của Trời.
– Những người rời bỏ Cội Nguồn rời bỏ Tổ Tông. Như cây mất Gốc, như sông mất Nguồn. Thời coi như không có nhân duyên vào hội Long Hoa anh linh Tiên Rồng. Kéo dài 84 triệu năm tới. Nhất là 3 nghìn năm mở màng cơ Long Hoa Tiên Rồng.
– Những người bỏ Cội lạc Nguồn Nguồn đi vào cạn kiệt phước đức. Mất Gốc thời thân cành tự khô héo tiêu tan. Định Lý Khoa Học, Định Luật Vũ Trụ đã chỉ rõ cho chúng ta. Tin hay không, nhận lại Tổ Tông hay không tùy thuộc vào sự giác ngộ vậy.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s