ĐƯỜNG ĐỜI BƠ VƠ

ĐƯỜNG ĐỜI BƠ VƠ

Lang thang khắp chốn đường trần
Lạc Cha lạc Mẹ cuộc đời bơ vơ
Cuộc đời liền với số không
Có rồi lại mất long đong cuộc đời
Lao theo trần tục thế thời
Làm cho cuộc sống đứng ngồi không yên
Kiếp trần có được bao lâu
Mãn trần ta biết đi đâu lạc loài
Chi bằng trở lại Cội Nguồn
Nhận Cha nhận Mẹ hiệp nguồn Tổ Tông
Kiếp trần có được bao lâu
Bóng câu cửa sổ nước trôi qua cầu
Đường trần con đường vô thường
Đâu như về Cội vĩnh hằng trường sanh
Ai giàu cho bằng Trời Cha
Ai hơn được Mẹ chủ nhân đất trời
Về Nguồn thừa kế những gì
Của Cha của Mẹ để dành cho con
Về Nguồn nhận Tổ quy Tông
Phước Trời hưởng mãi vinh quang tột cùng
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Không theo Nguồn Cội thời còn theo ai
Bỏ Nguồn lạc Cội bơ vơ
Muôn nghìn ức kiếp đọa sa linh hồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s