MAU THỨC DẬY

MAU THỨC DẬY

Con ơi mau thức dậy
Nắng ấm đã lên rồi
Bình minh nền Quốc Đạo
Rực rỡ đẹp sáng ngời
Con ơi mau thức dậy
Rồng Tiên khắp đất trời
Văn minh và hiện đại
Non nước thật tuyệt vời
Nền Cội Nguồn vô tận
Lan tỏa Đạo cùng Đời
Con ơi mau thức dậy
Mau vào hội Tiên Rồng
Lên con thuyền Nguồn Cội
Mấy triệu năm chờ trông
Con ơi mau thức dậy
Cùng nhịp sống đơm bông
Cùng đất nước non sông
Rồng Tiên Truyền Thống Cha Ông
Anh Linh trổi dậy non sông sáng ngời
Rồng Tiên Nguồn Cội đến hồi
Đi vào mở hội Cội Nguồn Long Hoa
Dậy đi theo bước Ông Cha
Dậy đi vào hội Long Hoa Tiên Rồng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s