GIEO TRỒNG THIÊN Ý CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC MỌI THỨ

GIEO TRỒNG THIÊN Ý
CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC MỌI THỨ

Chúng Ta không cần phải lo lắng phước báu sẽ đến với chúng Ta khi chúng Ta truyền kinh gieo trồng Thiên Ý, có Nhân thời có Quả mảy lông cũng không sai sót. Mỗi việc làm của chúng Ta. Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời đều thấy nghe hay biết rõ ràng. Chúng ta là Tiểu Linh Hồn đang sanh sống trong Đại Linh Hồn Vũ Trụ Cha Trời.
– Thiên Tánh Cha Trời luôn có ở trong Tâm chúng Ta. Chỉ cần một Ý Niệm Cha Trời cũng hay biết, nói gì đến chuyện truyền Thiên Ý dù là một câu một chữ.
– Những ai truyền Thiên Ý thời một trăm phần trăm Cha Trời phù hộ che chở cũng như chuyển đổi số mạng cho chúng Ta. Chuyển họa thành phước. Chuyển mê thành Ngộ. Dần dần ra khỏi tần số Âm. Đi vào tần số Dương có nghĩa là trở về trời sống trong các cõi Thiên Đàng Cực Lạc từ thấp lên cao. Tùy theo công đức và thiện Tâm của chính mình.
– Thiên Tánh Cha Trời ngự trong Linh Hồn chúng ta. Chính là Tòa Án Lương Tâm của chúng Ta. Nên nói việc Ta làm thời Lương Tâm Ta liền hay biết. Vậy sao lại lo Trời không hay biết. Tốt hơn hết là không nên hành ác tranh thủ truyền Thiên Ý, lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn.
– Sự gieo trồng Thiên Ý của chúng ta, chúng Ta sẽ thấy nhân loại yêu mến chúng Ta càng ngày càng nhiều, trí huệ càng tăng, may mắn thường xảy đến, chính là kết quả thành công của chúng Ta.
Tóm lại: Truyền Thiên Ý chính là hành thiện cao nhất, phục vụ nhân loại cao nhất, sự cống hiến cao nhất, với tấm lòng trên vì Cội Nguồn Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời, dưới vì non sông đất nước, vì nhân loại. Gieo Nhân tốt đẹp như vậy, đương nhiên chúng Ta sẽ gặt hái phúc báo mọi thứ như ý, thậm chí cầu chi cũng linh. Ai về Nguồn truyền Thiên Ý sẽ cảm nhận được điều đó.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s