CÓ PHẢI CHĂNG

CÓ PHẢI CHĂNG

Có phải chăng, đã đến giờ chung hiệp
Những người con, từng lặn lội tìm Cha
Những người con, từng gian khổ xông pha
Bao tháng năm, bao gian nan tìm Mẹ
Khắp đất trời, trên địa cầu lục địa
Biết bao là, bị quỷ dụ cùng ma
Mắt trong vòng, xưng tụng bởi cái ta
Tiền đã mất, tật đeo mang nghèo mạc
Nào thấy đâu, bến bờ nơi Nguồn Cội
Ngôi nhà chung, mờ mịt tận nơi xa
Tuổi lớn dần, thời gian cứ trôi qua
Có phải chăng, ta tìm sai Cha Mẹ
Nên cuộc đời, ngày càng thêm mờ mịt
Đến xế chiều, mà chẳng thấy tương lai
***
Càng suy nghĩ, càng cho tôi giác ngộ
Những người con, từng lặng lội tìm Cha
Những người con, bao tháng năm tìm Mẹ
Nhờ Cha Trời, bao rào cản vượt qua
Nhờ Mẹ Trời, nên Cội Nguồn trở lại
Phá lũy hào, ra khỏi chốn quỷ ma
Sống anh linh, vì non sông Đại Việt
Quyết làm nên, bao hiển hách hùng ca
Thế giới nầy, biết bao là tươi đẹp
Trở về Nguồn, tâm hội ngộ nở hoa
Giống Tiên Rồng, mãi uy linh vĩ đại
Cùng anh em, một Cội năm màu da
Người anh cả, đã xuống trần trở lại
Đem Ý Trời, truyền dạy khắp thế gian
Và giờ đây, nơi quê nhà đất Việt
Đã cùng nhau, tự mở trói cho Ta
Mỗi người dân, là anh hùng bất tận
Mỗi Đồng Bào, là chiến sĩ xông pha
Triệu anh em, trên con đường vạn dặm
Làm theo lời, Thiên Ý của Trời Cha
Cả thế giới, phải nghiêng mình kính phục
Một Việt Nam, bao sóng dữ đã qua
Trong ứng biến, và cũng đầy thao lược
Giống Tiên Rồng là Phật, Thánh, Thần, Tiên
Và luôn mãi, vì thế nhân phục vụ
Đưa anh em, về thiên giới quê hương
Mạch Nguồn kết nối tình thương
Bàn tay kết nối, cùng nhau về trời
Cha Trời cùng với Mẹ Trời
Cội Nguồn, Nguồn Cội vĩnh hằng chúng Ta
Bao năm tìm kiếm xông pha
Giờ đây gần Mẹ gần Cha vĩnh hằng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s