ĐẤT TRỜI TRỞ XUÂN

ĐẤT TRỜI TRỞ XUÂN

Việt Nam giờ đã khác rồi
Ba miền cũng đã nối liền thịt da
Mạch rồng liền lại như xưa
Tràn đầy sức sống vươn lên xanh màu
Yên bình khắp cả đất trời
Đơm hoa kết trái sang giàu ấm no
Cội Nguồn Văn Hóa uy linh
Thấm vào cuộc sống bừng lên sáng ngời
Đẹp thay hai chữ Đồng Bào
Đẹp thay nòi gióng Tiên Rồng đẹp thay
Chiến tranh giờ đã lùi xa
Thay vào cuộc sống chang hòa yêu thương
Khô cằn trở lại màu xanh
An vui cuộc sống xinh lành biết bao
Đông tàn trở lại mùa xuân
Đẹp non đẹp nước đẹp trong lòng người
Xuân đời xuân Đạo xuân Thời
Xuân trong cuộc sống đất trời trở xuân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s