VÌ SAO ?PHẬT THUYẾTCHA MẸ HIỆN TIỀN CHÍNH LÀ PHẬT

VÌ SAO ?
PHẬT THUYẾT
CHA MẸ HIỆN TIỀN CHÍNH LÀ PHẬT
ĐÁP: Vì đức hi sinh Cha Mẹ hiện tiền không khác gì Đức Tánh của Phật. Các Đức Phật luôn đem lại những gì tốt đẹp đến với Nhân Loại, không phải ai cũng làm được mà phải có Đức Hi Sinh. Đức Hi Sinh ấy là bỏ tất cả giang san, sự nghiệp, thậm chí hi sinh cả gia đình, vợ con, kể cả sự hi sinh ngũ dục, ăn sung mặc sướng hưởng lạc. Tìm ra chân lý đi vào tận độ Nhân Loại, làm cho Nhân Loại không phạm Thiên Luật đi đến an vui hạnh phúc. Có nghĩa là: Làm cho nhân loại không còn sa đạo Địa Ngục, Ngạ Quỷ, súc Sanh. Siêu sanh thiên giới an vui hạnh phúc.
Sự hi sinh cao cả ấy, nhưng các Đức Phật, không hề đòi hỏi những gì ở nhân loại, mà tùy lòng nhân loại.
– Đức Hi Sinh Cha Mẹ Phụ Thân Phụ Mẫu sanh ra con cái, phải nói là vô cùng khổ nhọc, từ khi mang thai, cho đến sanh thành, nuôi dưỡng không ngừng, chăm lo hết mực, cả hai mặt tinh thần lẫn vật chất. Đổ bao công sức cũng chỉ vì con cái, phải nói hết cả một đời, sự khổ nhọc ấy nhưng Cha Mẹ hiện tiền Phụ Thân, Phụ Mẫu không bắt buộc con cái phải trả công ơn cho Cha Mẹ. Đó là Đức Tánh Phật. Cũng chính là Đức Tánh của Cha Mẹ Trời.
– Nói cho cùng Đức Tánh Hi Sinh, của Phật, của Trời. Cha Mẹ hiện tiền không khác nhau.
Tóm lại: Đức Hi Sinh của Trời, là Trời khai tạo ra tất cả, nuôi nấng bảo tồn sự sống tất cả, nhưng không buột tất cả phải vì Trời. Trong đó có con người là động vật cấp cao vũ trụ, khôn lanh hơn tất cả.
Cha Mẹ Phụ Thân, Phụ Mẫu, sanh con đẻ cái nuôi nấng trăm nghìn khổ cực, nhưng không đòi hỏi gì ở con cái, tùy lòng ở con cái.
Các Đức Phật, hi sinh tất cả, tìm ra chân lý, giải thoát khốn khổ con người, làm cho con người hạnh phúc, nhưng các Đức Phật không đòi hỏi gì ở con người. Mà tùy lòng con người đối với các Đức Phật. Đức Hi Sinh các Đức Phật vì Nhân Loại, không khác gì Đức Hi Sinh Cha Mẹ đối với con cái. Nên các Đức Phật nói Cha Mẹ hiện tiền chính là Phật. Phật của con cái, Phật của Nhận Loại, đều giống Đức Tánh của Cha Trời Mẹ Trời. Đức Tánh Hi Sinh. Đức Tánh Hi Sinh vì nhân loại, đức tánh Hi Sinh vì con cái. Nói cho cùng, Phật, Cha Mẹ, giống nhau về Đức Tánh Hi Sinh. Nhưng ở phạm vi gia đình và xã hội. Nhà cấp 4 lớn, nhà cấp 4 nhỏ rốt lại cũng là nhà cấp 4 mà thôi. Nên mười phương chư Phật thuyết Cha Mẹ hiện tiền chính là Phật.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s