CHÚC PHÚC

CHÚC PHÚC

Chúc cho Nhân Loại anh em
Chúc cho con cháu Rồng Tiên an lành
Năm mới đón phúc lộc Trời
Đổi cả vận thời số mệnh sang trang
Về Nguồn hưởng phước giàu sang
Tổ Tông nhận lại vàng son cuộc đời
Rồng Tiên tràn ngập phúc lành
Xuân đời, xuân đạo, đi vào trường xuân
Chúc cho Nhân Loại năm châu
An vui hạnh phúc siêu sanh thiên đàng
Mau mau nhẹ gót về Nguồn
Nhận bao tốt đẹp Cha Trời ban cho
Không còn lạnh giá mùa đông
Đong đầy cảm xúc yên vui thanh bình
Chúc cho Nhân Loại tràn trề
Tình yêu tràn ngập khắp cùng thế gian
Không còn loạn lạc chiến tranh
Hòa bình hạnh phúc cùng nhau về trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s