VÌ SAO ?NHỮNG NGƯỜI TRỞ VỀ CỘI NGUỒN, HỌ CẢM THẤY NHƯ MÌNH TRỞ THÀNH CON NGƯỜI KHÁC, SỰ MAY MẮN THƯỜNG ĐEM ĐẾN, CŨNG NHƯ TRÍ HUỆ KHAI MỞ MỘT CÁCH KỲ LẠ.

VÌ SAO ?
NHỮNG NGƯỜI TRỞ VỀ CỘI NGUỒN, HỌ CẢM THẤY NHƯ MÌNH TRỞ THÀNH CON NGƯỜI KHÁC, SỰ MAY MẮN THƯỜNG ĐEM ĐẾN, CŨNG NHƯ TRÍ HUỆ KHAI MỞ MỘT CÁCH KỲ LẠ.

ĐÁP: Nói đến Phúc Đức, không chỉ Phúc Đức bản thân, Phúc Đức gia đình, Phúc Đức Ông Bà Cha Mẹ. Mà còn có Phúc Đức Chế Độ.
– Nói đến Phúc Đức non sông Tổ Quốc là nói đến đại Phúc Đức.
Có nghĩa là: Non sông đất nước đến thời kỳ hưng thịnh nở hoa. Mấy nghìn năm vận mệnh non sông đất nước đen tối đầy tai họa, hết họa thời đến Phúc có nghĩa là trổ Phúc trổ Lành, trổ ra bao sự may mắn phát tài, phát lộc, phát thọ, phát văn minh, phát uy linh, rạng người non sông đất nước.
– Những ai về Cội về Nguồn thời liền gặt hái sự hưng thịnh nở hoa, của non sông đất nước, tùy tâm hướng về Cội Nguồn nhiều ít mà nhận lấy sự may mắn, sự phát tài, phát lộc, phát thọ, phát uy, phát linh. Nhất là nở hoa trí tuệ không thể nghĩ bàn.
Tóm lại: Không phải ai cũng hưởng được non sông đất nước năm nghìn năm Văn Hiến nở hoa. Mà chỉ có những người trở về Cội Nguồn nhận Tổ quy Tông mới hưởng được hồng phúc non sông đất nước đi vào thời kỳ hưng thịnh nở hoa, kéo dài ba nghìn năm.
– Do đó những người trở về Cội Nguồn họ cảm thấy như mình trở thành con người khác, sự may mắn thường đem đến, phúc, lộc, thọ hiển hiện càng về sau càng rõ nét nhất là trí huệ khai mở một cách kỳ lạ. Là vì họ bước vào chu kỳ đất nước nở hoa.
Đó là chỉ mới nói về chu kỳ đất nước nở hoa. Còn nói về chu kỳ Tận Độ kéo dài 84 triệu năm.
– Chúng ta muốn làm việc gì đó thời chúng Ta phải đổ công sức cũng như tiền của ra mới làm được. Cứ mỗi cơ Tạo Hóa. Tịnh Độ, Tận Độ, Đại Độ. Cha Trời Mẹ Trời phải ban ra Thần Lực, ban ra sự May Mắn, ban ra Phúc, Lộc, Thọ, ban ra Uy Linh, ban ra Quyền Năng, nhưng ai bước vào Cơ Tận Độ thời nhận lấy Hồng Ân Cha Trời Mẹ Trời, có nghĩa là. Tiếp nhận Thần Lực, tiếp nhận sự May Mắn, tiếp nhận Phúc, Lộc, Thọ. Tiếp nhận Uy Linh, và Quyền năng, nhất là được Cha Trời Mẹ Trời khai thông trí huệ. Nhờ tiếp nhận những gì Tạo Hóa Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời ban cho, đi vào đủ sức dẫn dắt nhân loại đi vào cơ Tận Độ.
Vì vậy: Những người trở về Cội Nguồn đương nhiên, họ thừa hưởng non sông đất nước chu kỳ nở hoa. Thừa hưởng chu kỳ Tận Độ Tạo Hóa. Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nhanh chóng. Hưởng phúc báo không thể nghĩ bàn, từ trần gian đến các cõi thiên đàng Cực Lạc như một định luật hiển nhiên.
– Những ai từ bỏ Cội Nguồn coi như là anh hùng lạc Đạo, đánh mất đi sự thừa hưởng non sông đất nước nở hoa, đánh mất đi thừa hưởng Hồng Phúc từ Cội Nguồn, Tổ Tiên Tạo Hóa, Cha Trời Mẹ Trời. Tự phấn đấu ra sức tìm kiếm sự phúc báo may mắn, phúc, lộc, thọ, uy linh và quyền năng. Tiểu phú do cần. Khó mà đi vào cơ đại phú do Thiên. Vì lạc Cội lạc Nguồn.
– Nên nói cái lợi trở về Nguồn nhận Tổ quy Tông không thể nghĩ bàn. Hưởng phước năm nghìn năm đất nước nở hoa. Hưởng phước Tổ Tiên Tạo Hóa, Cha Trời Mẹ Trời, cơ Tận Độ. Sự hưởng phước may mắn, phúc, lộc, thọ, uy linh, quyền năng, tùy tâm mà nhận lấy, con Hồng cháu Lạc vinh hoa cuộc đời. Rồng Tiên tỏa sáng dậy trời, số căn chuyển đổi, rạng ngời tương lai.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s