ĐẠO VUÔNG, TRÒN.NGHĨA LÀ GÌ ?

ĐẠO VUÔNG, TRÒN.
NGHĨA LÀ GÌ ?
Đáp: Đạo là đường, Vuông là mực thước khuôn mẫu, nói chung là khuôn mẫu mực thước, những định luật vũ trụ. Những ai theo khuôn mẫu mực thước những định luật vũ trụ thời tất cả đều viên mãn Tròn.
Tròn là sự viên mãn viên thành trở nên vô cùng tốt đẹp. Nói chung là từ Đại Đạo Cội Nguồn sanh ra tất cả theo Đạo Luật Khuôn Mẫu vũ trụ gọi đó là Mẹ.
– Rồi từ tất cả, tiến hóa trở về Cội Nguồn, nhận Tổ quy Tông gọi đó là Tròn, trở về với Bản Thể Tạo Hóa Tổ Tiên Như Lai.
– Như vậy Vuông là Mực Thước Khuôn Mẫu Những Định Luật vũ trụ. Dẫn dắt tạo lập lên tất cả, tam thiên đại thiên thế giới kể cả quả Địa Cầu. Đạo Luật Địa Mẫu. Nhưng ở đời do tam sao thất bổn người ta hiểu sai nói đất vuông. Mà quên đi quả Địa Cầu do những định luật vũ trụ tác động Vuông theo khuôn khổ của Đạo là Tròn. Nên mới có câu Trời Tròn, Đất Vuông. Không phải là nói địa cầu quả đất Vuông.
– Có Nghĩa là : Mỗi vị trí những Định Luật vũ trụ tác động thường ở tư thế trực tiếp dọc ngang Vuông, tác động vào nhau, tạo ra thế Tròn. Rồi đi đến chu kỳ vòng Tròn. Theo Khuôn Khổ Đạo Luật Vũ Trụ.
Tóm lại: Vuông là Mực Thước Khuôn Mẫu đạo luật Mẹ. Tròn là Mực Thước Khuôn Phép tổng trì hết thảy các định luật vũ trụ Cha.
– Theo Khuôn Mẫu của Mẹ, Vuông Vắn Xinh Xắn đi đến Viên Mãn Tròn đầy trọn vẹn Cha, vẻ đẹp Tinh Hoa vũ trụ cả Âm lẫn Dương. Ý nghĩa trọn vẹn bánh chưng bánh dày là như vậy. Trời Tròn Đất Vuông.
– Đạo Làm con cháu là Đạo Vuông Tròn ngôi 5 hiểu Cha biết Mẹ. Sống đúng những gì trong trời đất Cha Mẹ khai tạo lập nên.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s