TA ĐÃ THẤY GÌ

TA ĐÃ THẤY GÌ

Ta đã thấy gì, ở tương lai
Cội Nguồn Văn Hóa đã chuyển xoay
Năm châu bốn biển, đều tỏ rạng
Khắp cùng thế giới, khắp Đông, Tây
Hãy mau về Cội, nương nhờ cậy
Sang thuyền Nguồn Cội, đến bình an
Cuộc sống an vui, niềm tự tại
Cơ đồ rộng mở, những thênh thang
Theo Tiên theo Tổ, cùng chung hội
Rồng Tiên trổi dậy, những vinh quang
Ta hãy đặt mình, vào lòng Mẹ
Trong lòng Địa Mẫu, với Trời Cha
Ta đã thấy gì, nơi Nguồn Cội
Vận hóa Cơ Trời, mở hội Long Hoa
Cái ác lùi dần, không tồn tại
Thánh Đức mở màn, cuộc sống âu ca
***
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s