TINH THẦN DÂN TỘC

TINH THẦN DÂN TỘC

Trong Văn Hóa Cội Nguồn luôn đề cao tinh thần Dân Tộc, chúng ta sống trong cuộc đời này đều là sống trong tinh thần trách nhiệm, thừa kế những gì Cha Ông để lại, phát huy xây dựng và gìn giữ.
– Cuộc sống chúng ta hiện nay là thừa kế cái quả của đời trước, gọi là thừa kế cơ nghiệp. Thừa kế cơ nghiệp trong Văn Hóa Cội Nguồn có ý nghĩa sâu.
– Một số người thường quan niệm, mỗi người sinh ra đều có quyền Tự Do, theo hoặc không theo Tôn Giáo Đạo Giáo nào. Nhưng sống mà bỏ Cội bỏ Nguồn, hoặc theo Tôn Giáo, Đạo Giáo mà bỏ Cội bỏ Nguồn. Quên Tổ quên Tiên, là người kém hiểu biết, không nói là có tội. Phật mà còn biết lạy đống xương khô, nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục. Đó là cái Đạo Làm Người nền tảng của tất cả Đạo. Trong Phật Giáo cũng có nói nhiều đến Ngài Địa Tạng, Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Nhơn Đạo là cái Gốc của Đạo Phật. Nên Thích Ca mới lạy đống xương khô. Nhơn Đạo là cái Đạo làm người biết Tổ biết Tông. Biết chăm bón cái Gốc để Thân, Cành, Lá tốt tươi đơm hoa kết quả Hạnh Phúc.
– Trong Văn Hóa Cội Nguồn tôn trong quyền tự do, nhưng không vì quyền tự do mà đánh mất lòng Nhân Nghĩa, Trung, Hiếu đối với Cha Ông Tổ Tiên.
– Đã đánh mất căn bản Đạo Làm Người thời dù có tu đến cở nào cũng không thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa được. Mà chỉ là thành Ma thành Quỷ.
– Bảy giáo nơi vũ trụ, cũng do Long Hoa Cửu Huyền Cha Trời truyền dạy mà ra. Theo Tôn Giáo, Đạo Giáo nào cũng tốt. Nhưng không được bỏ Cội bỏ Nguồn, vì bỏ Cội bỏ Nguồn là tự mình chặt bỏ cái Giốc sanh ra Linh Hồn Thể Xác thời coi như chấm hết. Mãi Mãi lưu lạc trong sanh tử luân hồi nhận lấy tai họa cùng khắp. Gà con lạc Mẹ bị Quạ, Dều, Chồn, Cáo chúng xơi.
– Dù Đời hay Đạo không gì tốt hơn là có Mẹ có Cha. Không ai thương con cho bằng Cha cùng Mẹ.
– Tóm lại: Về Nguồn nhận lại Tổ Tông, gieo nhân tốt đẹp, gieo duyên thiện lành. Là coi như chúng Ta đã gieo duyên Nghiệp phúc báo vô tận. Nghiệp do chúng ta tạo, nên có thể chuyển đổi. Nếu lỡ tạo nghiệp xấu, chúng Ta trở về Nguồn, là coi như chúng Ta đã đi vào con đường giải thoát. Vì đã có Cha Mẹ Trời Pháp Thân chỗ nào cũng có chuyển hóa cứu khổ cứu nạn chúng Ta, vì chúng Ta đang sanh sống trong lòng Cha Mẹ Trời.
– Chúng Ta muốn gì thời Cha Mẹ Trời cho nấy. Còn theo Tôn giáo Nầy, Đạo giáo kia để mà làm gì, khi chúng Ta đã trở về Nguồn nhận lại Tổ Tông. Còn theo thời còn nô lệ. Trở về Cội Nguồn nhận lại Tổ Tông xóa tan nô lệ. Đi đến bình đẳng vũ trụ. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa anh em một nhà. Cùng Cội cùng Nguồn không ai khác ai, ai cũng như ai. Sống trong ngôi nhà chung vũ trụ. Sự giải thoát rốt ráo chính là trở về Cội Nguồn Tôn Vinh Tổ Tiên Khai Hóa Như Lai, Cha Trời, Mẹ Trời ba ngôi tối cao Vũ Trụ. Chân Lý Tối Cao Tu Hành Là Như Vậy. Còn tìm chân lý nào nữa, càng cầu càng mất càng tìm càng xa. Rốt cùng là lạc vào con đường Ma Đạo, Ác Đạo, Quỷ Đạo. Hết mong trở lại làm người.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s