NHỮNG NGƯỜI BẠN TRÊN FACEBOOK

NHỮNG NGƯỜI BẠN
TRÊN FACEBOOK

Tôi nhớ về, những bạn cùng chí hướng
Chưa một lần, gặp mặt đến với nhau
Những người bạn, luôn xông pha chuyến tuyến
Đem Ý Trời, truyền bá khắp năm châu
Tuy là thời, trong yên bình im lắng
Nhưng lò than, còn đỏ nóng nước sôi
Chỉ mồi rơm, cũng bùng lên bốc cháy
Thời nước non, liền binh biến khắp nơi
Vì quê hương, vì thanh bình cuộc sống
Bạn và Tôi, truyền Thiên Ý chuyển xoay
Ngày và đêm, cùng chung tay truyền bá
Lời kinh thơ, dập tắt những nguy tai
Quên thân mình, vì mãi lo việc nước
Bạn cùng Tôi, luôn mãi cảnh trắng tay
Có chăng nữa, cũng chỉ là đủ sống
Đủ no lòng, và cũng sống như ai
Khi đất nước, đầy lâm nguy u tối
Nước non nầy, đầy vạn lối tai bay
Khi đất nước, đã trở thành con rối
Bị ngoại xâm, vùi dập những đắng cay
Có bao người, vì nước non cống hiến
Luôn quên mình, truyền giáo mãi không thôi
Những người bạn, ngày đêm trên Facebook
Vì nước non, vì nhân thế truyền kinh
***
Làm cho đất nước đổi thay
Làm cho cuộc sống vượt qua bão bùng
Mùa xuân non nước đâm chồi
Tai qua nạn khỏi đến hồi bình minh
Và tôi luôn mãi ước mong
Nối vòng tay lớn khắp trong hoàn cầu
Khắp trong thiên hạ Đồng Bào
Dắt dìu tất cả về Nguồn hồi hương
Chúc bao người bạn thân thương
Quên mình vì nước chung tay vì Nguồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s