TU NHÂN TÍCH ĐỨC

TU NHÂN TÍCH ĐỨC

Có rất nhiều phương pháp tu nhân tích đức, tích lũy sự giàu sang, quyền quý. Như Bố Thí, Cúng Dường, Cứu Giúp Người Nghèo. Cứu Giúp Người Hoạn Nạn, Chăm Sóc Bệnh Nhân. Hiếu Dưỡng Ông Bà Cha Mẹ, Làm Đường Xây Cầu Đắp Lộ. Khuyên Người Làm Lành, Ăn Chay, Phóng Sanh, Giữ Giới. Trì Kinh, Niệm Phật, Truyền Nghề. Phải nói rất nhiều cách tu nhân tích đức, tùy theo hoàn cảnh mà chọn lấy pháp môn tu.
– Tuy nhiên muốn đạt đến đỉnh cao của sự Tu Nhân Tích Đức, phải nói đến lòng vì Dân, vì Nước, vì nhân loại anh em. Vì hòa bình Độc Lập, Tự Do. Vì Dân Chủ, Quyền Công Dân, vì Nhân Quyền, Quyền Con Người. Vì Công Bằng Bình Đẳng. Có thể nói là đỉnh cao của sự Tu Nhân Tích Đức. Nhưng ở đời xưa nay không mấy ai thật sự Vì Non, Vì Nước. Vì Nhân Loại Anh Em. Vì Hòa Bình Độc Lập, Tự Do. Vì Dân Chủ Quyền Công Dân. Vì Nhân Quyền, Quyền Con Người.
– Mà chỉ vì Bè Phái, Đảng Phái, vì Tôn Giáo, Đạo Giáo. Mạnh được yếu thua, thắng là Vua thua là Giặc. Thật sự kiếm người yêu nước thương dân đếm trên đầu ngón tay. Những người yêu nước thương Dân, là Bậc Thánh Minh. Những người vì Nhân Loại là Phật. Những người nầy thường là ở trên các cõi trời sanh xuống. Mãn trần trở về Thiên Đàng Cực Lạc.
– Tóm Lại: Giàu Đạo Giàu Đức cho mấy mà lạc Cội lạc Nguồn không có nhà để về. Không có chỗ để trụ. Cái giàu lang thang hết kiếp nầy đến kiếp khác. Đến khi hết phước liền trở về sự nghèo khổ cũng như tai họa.
– Giàu Đạo giàu Đức, mà biết trở về Nguồn thời cái giàu đi vào vĩnh cửu An Cư Lạc Nghiệp. Trong sự Nghiệp Cha Trời Mẹ Trời vĩnh hằng trường cửu.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s