BỔN PHẬN CHÁU CON

BỔN PHẬN CHÁU CON

Những người truyền giáo kính yêu
Vì Dân vì Nước trải nhiều gian truân
Ước mong non nước, nước non
Nở hoa Độc Lập vàng son nước nhà
Văn minh lừng lẫy, lẫy lừng
Tương lai rạng rỡ đất trời Việt Nam
Giống dân Hồng Ngọc Rồng Tiên
Giống Dân cao quý uy linh tột cùng
Công lao cứu nước cứu đời
Tấm gương soi sáng khắp thời Càn Khôn
Công lao truyền giáo vô biên
Trái tim nhân ái thiêng liêng đất trời
Dù rằng việc nhỏ cũng làm
Còn hơn ngồi đó mà nhìn trống không
Một câu kinh kệ truyền đi
Gieo trồng Văn Hóa đắp xây an lành
Ai xem thời nhận phước Trời
Không xem cũng được tùy người cơ duyên
Đã là bổn phận cháu con
Trao truyền chân lý Cha Ông Cội Nguồn
Miễn không thấy thẹn với lòng
Hiếu trung nhân nghĩa đắp bồi sớm hôm
Mãn trần trở lại quê Tiên
Trở về Thiên Giới theo chân Cha Trời
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s