LÀM CHỦ ĐẤT TRỜI

LÀM CHỦ ĐẤT TRỜI

Dân Ta dòng giống Rồng Tiên
Anh hùng bao lớp anh linh bao đời
Từng xông pha, lẫy lừng chống giặc
Từng vùi chôn, xâm lược ngoại bang
Làm lên tên tuổi Việt Nam
Sấm rền vạn cõi khiếp kinh quân thù
Lòng yêu nước, sáng ngời chí Thánh
Mãi kế thừa, di chí Cha Ông
Giữ gìn Tổ Quốc non sông
Để cho non nước muôn năm trường tồn
Gươm trấn quốc, Cội Nguồn nắm giữ
Cùng đứng lên, làm chủ giang san
Tự Do Dân Chủ ấm no
Công Bằng Bình Đẳng an vui sang giàu
Cùng đứng lên, mở đường phá đá
Cùng nắm tay, truyền bá Ý Trời
Làm nên sự nghiệp nghìn đời
Thái bình thịnh trị rạng ngời nước non
Chí đã mạnh, di sơn đảo hải
Trí đã thành, lấp biển dời non
Dựng xây đất nước Việt Nam
Dân giàu nước mạnh văn minh lẫy lừng
Dân Ta dòng giống Tiên Rồng
Giống Dân làm chủ đất trời giống dân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s