SÁ GÌ

SÁ GÌ

Sá gì cuồng phong, chốn hồng trần
Sá chi Yêu, Ma, chúng cản đường
Tung hoành ngang dọc, nơi bốn biển
Tìm đến trời mây, tận suối Nguồn
Lòng thép dạ đồng, tâm ngạo nghễ
Tim gan phổi sắt, chí kim cương
Đùa mây cưỡi gió, ta rong ruổi
Dang tay cứu vớt, khắp bốn phương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s