CÁI ÁC VÀ CÁI THIỆN

CÁI ÁC VÀ CÁI THIỆN

Nơi vũ trụ Thiên Đàng Cực Lạc là quê hương những người hành thiện. Nơi Địa Phủ là nơi đọa đày những người hành ác.
– Còn trần gian không phải Địa Phủ cũng không phải Thiên Đàng Cực Lạc. Mà là Trần Gian Cõi Tạm trường thi tiến hóa Linh Hồn. Cái Thiện cái Ác lẫn lộn. Đã là cõi trần là cõi song hành Âm Dương. Lúc thời Âm thịnh Dương suy, Cái ác lên ngôi bá chủ. Lúc thời Dương thịnh Âm suy, cái Thiện lên ngôi chủ trì. Ác- Thiện xung đột tranh bá luôn. Xét cho cùng Thiện, Ác xung đột nhau. Vì đã Âm thời không thể Dương, đã Dương thời không thể Âm. Âm- Dương xung khắc khảo đảo. Muốn cho Âm- Dương giao hợp, cuộc sống tiến hóa, đi lên một tầm cao mới.
– Quốc Tổ vì hiểu rõ Lý Tính Âm Dương. Để được quân bình Âm- Dương dung hòa Thiện Ác. Lúc nào Thiện Ác cũng sống được, không còn chống báng lẫn nhau. Ác- Thiện cùng chung phát triển tiến hóa đi lên.
– Bằng cách vận dụng Thiên Luật Vũ Trụ. Trở thành Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc. Thiên Ý Cha Trời làm Vua. Trở thành Pháp Vương tối cao nước Văn Lang. Ác cũng sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc. Thiện cũng thế. Không ai khác ai, ai cũng như ai Công Bằng Bình Đẳng. Đến chu kỳ hạ Ngơn Mạc Pháp Âm Khí thịnh hành cái Ác cũng không làm gì được cái Thiện. Đến chu kỳ Thượng ngơn Thánh Đức, cái Thiện cũng không hại được cái Ác. Cứ như thế kéo dài hàng nghìn năm Độc Lập. Dân Tộc Văn Lang phần nhiều đều trở thành Dân Tộc Thần Thánh.
– Dân Văn Lang dù rất ghét kẻ Ác nhưng không làm hại người Ác. Vì đã có phép nước nên không mấy quan tâm mấy đến thành phần Ác và Cuộc sống của những thành phần Ác. Khi chọn quan ra lãnh đạo đất nước, thời Họ không chọn bầu kẻ độc tài đại ác lên làm lãnh Đạo các cấp cơ sở. Mà chọn những người Chân Thiện có Đạo có Đức. Tuy biết rằng người Chân Thiện rất ghét kẻ Ác.
– Nếu Họ chọn kẻ ác lên làm quan thời cuộc sống khó mà bình yên. Đã gọi là Ác thời Họ biết bản chất của người Ác. Người Ác khi ai đó gây bất lợi cho Họ thời Họ không kể gì người thân tàn sát không thương tiếc. Xem loài Rắn thời biết. Chúng ăn thịt đồng loại của chúng.
– Xét cho cùng người Chân Thiện làm quan vẫn tốt hơn là người thâm hiểm sâu độc. Vì người Thiện ít vi phạm Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Nên Công Bằng Bình Đẳng xã hội luôn được giữ vững. Luôn đem lại sự bình yên cho cuộc sống Thiện- Ác phát triển lợi ích như nhau.
– Điều quan trọng đến thời kỳ Âm thịnh Dương suy, nhưng cái Ác vẫn coi trọng cái Thiện. Nhờ vào Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc. Vì cái Thiện vẫn là cái Thiện. Họ có những phẩm hạnh cao cả mà kẻ Ác không có.
– Xã hội Văn Minh là xã hội như vậy, xã hội không diệt Ác mà đưa cái Ác chung cùng sự sống Hòa Bình theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc. Xã hội Văn Minh là xã hội không có sự Độc Tài Độc Trị của con người. Mà là Hiến Pháp Trị, Luật Pháp Trị, Đạo Pháp Trị, theo Thiên Ý vũ trụ.
– Một xã hội Văn Minh như thế thời khó đi đến xã hội sụp đổ. Dù cho ở vào giai đoạn nào Mạc Pháp, hay Thánh Đức họ vẫn cương trực thực thi Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc. Đem lại sự công bằng, bình đẳng, bình yên cho xã hội.
– Thời đại Văn Lang là thời đại không bầu cho người hành Ác nhất là những thành phần quên Cội bỏ Nguồn. Phải nói là Đại Ác. Nếu bầu cho những thành phần nầy, bọn họ sẽ phá nát Cội Nguồn, có nghĩa là Dân Tộc mất đi cái Gốc trở thành nô lệ cho bọn chúng. Đôi khi chúng tự xưng khai sanh ra đất nước nầy, làm mưa làm gió vơ vét sạch tài nguyên Quốc Gia, kỷ cương xã hội sẽ bị tha hoá và trở thành công cụ trấn lột lại chính xã hội ấy”.

– Sự sụp đổ của một Dân Tộc, không phải vì nghèo, vì thiếu ăn, thiếu mặc. Mà là đánh mất Nguồn Cội Bản Sắc Dân Tộc của mình. Trở thành nô lệ ngoại bang, trên nhiều hình thức nô lệ. Nô Lệ Văn Hóa. Nô Lệ Quyền Lực. Nô Lệ Tinh Thần Lẫn Vật Chất.

– Sự lựa chọn bỏ Nguồn bỏ Cội chay theo ngoại bang là sự lựa chọn dốt nát, không còn sự dốt nát nào hơn. Dù sống ở thế giới hiện đại Văn Minh, nhưng nếu đưa một người bỏ Nguồn lạc Cội ngồi lên đầu mình, không những ngu xuẩn mà còn dốt nát, những người ngu xuẩn dốt nát nầy không còn là Công Dân Đại Việt, con cháu Tiên Rồng nữa. Đám này sẽ chẳng từ một thủ đoạn xấu xa nào. Hành hạ Dân Tộc bán đứng nước non cho ngoại bang.

– Hãy nhìn lại chính bản thân mình bỏ Cội bỏ Nguồn chạy theo ngoại bang, tôn thờ ngoại bang và xác định hệ lụy đến từ đâu! Đói nghèo, lạc hậu, chiến tranh loạn lạc, nồi da nấu thịt. anh em tương tàn. Gia tài của Mẹ để lại cho bao thế hệ chỉ là sự đổ nát. Đạo Đức xuống cấp mà thôi.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s