NƯỚC NON THANH BÌNH

NƯỚC NON THANH BÌNH

Ngược thời gian, trở về quá khứ
Năm nghìn năm, cho đến bây giờ
Rồng Tiên, con cháu Tiên Rồng
Trải bao sống gió gập ghềnh gian nan
Bao khốn đốn, làm thân nô lệ
Sống cuộc đời, lệ thuộc ngoại bang
Tự do mất hết khom lưng
Làm thân trâu ngựa nghìn năm kể gì
Biết bao công, nhọc nhằn giành lại
Đổ máu xương, tìm lại tự do
Nhưng nào được có bao lâu
Vì do mất Gốc Cha Ông chẳng còn
Gốc đã mất, lá cành tơi tả
Đường hiếu trung, rệu rã tiêu tan
Anh hùng mất Gốc thảm thương
Như con đom đóm trong đêm tối mù
Tìm ngoại bang, tìm cầu học thuyết
Sai càng sai, lê lếch, lếch lê
Càng học càng thấy u mê
Ngu dân còn lại thảm thê nước nhà
Nước non nước, cũng đà sắp mất
Đường lệ nô cũng đến nay mai
Nhìn non nhìn nước thảm thay
Động lòng Quốc Tổ tái lâm phàm trần
Bốn mươi năm, truyền lời cứu nước
Bốn mươi năm chẳng biết đất trời
Đi trong bão tố bịt bùng
Yêu gào quỷ thét sóng cuồng nước dâng
Bốn mươi năm, gian nan kể xiết
Đưa Việt Nam, qua bến an lành
Con đường Văn Hóa Cội Nguồn
Uy linh sống dậy khắp cùng nước non
Năm nghìn năm, đơm hoa kết trái
Tỏa hào quang rực khắp năm châu
Rồng Tiên nhảy múa hân hoang
Muôn năm độc lập nước non thanh bình
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s