VĂN HÓA CỘI NGUỒN LÀ VĂN HÓA TRUYỀN TÂM ẤN

VĂN HÓA CỘI NGUỒN
LÀ VĂN HÓA TRUYỀN TÂM ẤN

Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Truyền Tâm Ấn. Văn Hóa Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm. Văn Hóa chìa khóa kho tàng tri kiến Vũ Trụ.
– Cha Trời đã truyền Tâm Ấn cho Quốc Tổ. Quốc Tổ truyền lại cho Nhân Loại Con Người làm chủ. Tâm Ấn là chìa khóa kho tàng tri kiến Vũ Trụ.
– Những người hướng dẫn truyền Tâm Ấn chính là Phổ Truyền Thiên Ý. Dẫn dắt nhân loại trở về Nguồn nhận lại Tâm Ấn chính là Hội Ngộ Lương Tâm sẵn có trong mỗi con người. Kho Báu nhà Trời chính là Tạng Tánh Như Lai Vũ Trụ.
– Những người truyền Tâm Ấn bằng chú pháp, Thần Chú đó không phải là truyền Tâm Ấn. Vì không liên quan gì đến Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm. Mà là truyền Ấn Pháp Thần Chú không phải là truyền Tâm Ấn.
– Truyền Tâm Ấn chính là truyền Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm. Hội Ngộ được Chân Tâm Chân Tánh, hội ngộ Lương Tâm coi như là Phật đã thành, Thánh đã đạt. Nói chung Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không cầu mà tự có.
– Trong nhân thế hàng chục triệu năm trôi qua khi nào Thiên Ý xuất hiện thời lúc ấy Tâm Ấn được truyền khắp nhân loại. Mở ra cánh cửa Tâm Linh, đi vào làm chủ Vũ Trụ. Làm chủ kho tàng tri kiến vũ trụ.
– Nắm bắt được Tâm Ấn chính là nắm bắt được Văn Hóa Cội Nguồn đi đến làm chủ Linh Hồn, làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, Làm Chủ Lương Tâm.
– Uy Danh Cha Trời là: Ấn Quang Tối Thắng Như Lai. Thiên Ý xuất hiện thời Tâm Ấn mới xuất hiện, lưu truyền khắp vũ trụ. Tâm Ấn liên thông với Thiên Ấn Cha Trời.
– Ví Dụ: Thiên Tánh Cha Trời là Thiên Ấn, di truyền qua tiểu Linh Hồn là Tâm Ấn chính là Tòa Án Lương Tâm con người.
– Xưa nay thường hiểu lầm tưởng là mình đã được truyền Tâm Ấn. Nhưng thật ra đó chỉ là Chú Ấn. Pháp Chú mà thôi. Không có công năng giải thoát sanh tử. Không có quyền năng làm chủ Vũ Trụ. Vì Ấn Pháp Chú Ấn nằm trong Duy Thức. Không phải Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm.
– Tâm Ấn chính là Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm. Xưa nay chỉ nghe nói chứ chưa thấy ai truyền. Nếu có truyền chỉ là Ấn Cáo mượn Oai Hùm Tâm Ấn mà thôi. Muốn truyền Tâm Ấn phải có nền tảng Văn Hóa Cội Nguồn. Giải rõ Tâm Ấn một cách cặn kẽ. Cũng như công dụng uy lực của Tâm Ấn.
– Để truyền được Tâm Ấn Anh Linh Quốc Tổ hết cả một đời người mới viết ra vô số bí pháp Mật Tạng Văn Hóa Cội Nguồn để truyền. Vì Văn Hóa Cội Nguồn chính là Văn Hóa Mật Tạng Truyền Tâm Ấn.
– Trong thế giới này u minh nầy, nếu không có ánh sáng Thiên Ý xuất hiện, thời thật giả lẫn lộn. Trắng, Đen, Vàng , Đỏ cũng khó mà phân biệt vì trong bóng tối cái gì cũng đen thui.
– Chìa khóa kho tàng tri kiến Vũ Trụ chính là Chân Tâm. Chân Tánh, Lương Tâm. Nếu không nắm bắt được Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm. Thời coi như trong Tâm mình chưa có Tâm Ấn.
– Tóm Lại: Truyền Tâm Ấn là phải có phương pháp để truyền. Phương pháp đó chính là Văn Hóa Cội Nguồn Mật Tạng Vũ Trụ. Hàng vạn triệu năm mới xuất hiện một lần. Không phải muốn truyền Tâm Ấn là truyền được đâu nếu không có Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn ra đời. Vì vậy Văn Hóa Cội Nguồn quý hiếm biết dường nào, hàng vạn triệu năm mới gặp.
– Tề Thiên thật giả phải đến Như Lai Phật Tổ Mới phân biệt được. Còn đã giả làm Phật Tổ thời chỉ có Thiên Ý mới phân biệt làm rõ được. Dưới ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn thời không gì che dấu được liền hiện rõ ra. Chân, Giả mảy lông cũng không sai chạy.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s