BÀI THƠ TẶNG NGƯỜI

BÀI THƠ TẶNG NGƯỜI

Phục người truyền giáo anh hùng
Tấm lòng rộng lớn khắp cùng bao la
Phổ truyền Thiên Ý trời Cha
Âm thầm lặng lẽ biết bao tháng ngày
Chẳng màng danh lợi tiền tài
Chỉ vì non nước cơ đồ Ông Cha
Tương lai con cháu, cháu con
Sánh cùng thế giới năm châu đất trời
Làm cho đất nước xanh chồi
Nối vòng tay lớn khắp thời anh em
Làm cho đất nước Việt Nam
Vang danh bốn bể thế gian địa cầu
Thấm nhuần chân lý Cội Nguồn
An vui hạnh phúc không còn đao binh
Thái bình an lạc giàu sang
Khai thông trí huệ mở mang đức tài
Văn minh vật chất tinh thần
Tình thương sống dậy khắp cùng đơm hoa
Ấm lòng ấm nghĩa thứ tha
Hận thù vứt bỏ bước qua thiện lành
Phục người truyền giáo vô cùng
Tấm lòng vì nước vì đời truyền kinh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s