TRỞ VỀ THIÊN QUỐC TÂM LINH, SỐNG THEO LƯƠNG TÂM. CŨNG CHÍNH LÀ TRỞ VỀ THIÊN GIỚI CÕI TRỜI, SỐNG TRÊN THIÊN ĐÀNG CỰC LẠC.

TRỞ VỀ THIÊN QUỐC TÂM LINH, SỐNG THEO LƯƠNG TÂM.
CŨNG CHÍNH LÀ TRỞ VỀ THIÊN GIỚI CÕI TRỜI, SỐNG TRÊN THIÊN ĐÀNG CỰC LẠC.

Trong Văn Hóa Cội Nguồn chỉ rõ rằng: ” Thiên Quốc Tâm Linh cũng chính là Thiên Quốc của Tâm Vương. ở trong Tâm con người. Các Bạn hãy tìm về Thiên Quốc Tâm Linh của mình trước, rồi mọi thứ sẽ đến với các Bạn thật tốt đẹp, nào làm Vua làm Chúa các cõi trời. Nào là trường sanh bất tử, nào là an vui tựa tại muốn gì được nấy.
– Tóm Lại: Đường lên Thiên Đàng là con đường trở về Nội Tâm, Tu Tâm Sống Theo Lương Tâm. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cũng chính là trở về Nội Tâm làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm. Con Đường giải thoát sanh tử, ra khỏi luân hồi cũng chính là trở về Nội Tâm mà thôi. Sự hướng ngoại rời bỏ Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm, chỉ là sự tìm cầu vô ích. Vì tất cả chỉ là huyễn ảo không thật. Được rồi cũng sẽ mất. Nhất là cầu Phật càng cầu càng xa. Cầu Thánh càng cầu càng mất. Kho báu vũ trụ không đâu xa chính ngay trong Tâm của mình.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s