ÁNH SAO TRỜI

ÁNH SAO TRỜI

Anh ngã xuống, nhưng uy linh không mất
Nơi cõi đời, anh tỏa sáng hào quang
Xác tuy mất, nhưng anh nào có chết
Vì danh anh, còn mãi ở thế gian
Anh mãi mãi, là người anh bất khuất
Giữa đường đời, đậm nét ánh tha nhân
Người anh hùng, thiện lương luôn tỏa sáng
Khắp đất trời, luôn mãi nhớ tên anh
Anh ngã xuống, nhưng đời anh cao vót
Mãi sáng ngời, trong nhân thế uy linh
Anh ra đi, vì non sông Tổ Quốc
Để cho đời, hạnh phúc những niềm vui
Ánh sao trời, ánh soi đường dìu dắt
Ánh tình yêu, đầy khắp lối thân thương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s