CĂN BẢN CỦA SỰ GIÀU SANG VĨNH CỬU

CĂN BẢN CỦA SỰ GIÀU SANG VĨNH CỬU

Chúng ta đã trải qua nhiều gian khổ, tốn rất nhiều sức lực, thời giờ và tiền bạc, cố gắng mưu tìm hạnh phúc và trí huệ.
– Nhưng chúng Ta càng tìm càng xa, chỉ là cái bóng của sự giàu sang, bong bóng địa vị danh lợi, sự ra sức gặt hái về của cải, tình yêu, hoặc nghề nghiệp, nhưng không bao giờ chúng ta tìm thấy sự thỏa mãn. Vì tất cả những gì nơi cõi trần chỉ là Vô Thường.
– Vô Thường nghĩa là sao? Vô Thường có nghĩa là không thường, nay đổi mai dời không ở trong trạng thái cố định, luôn thay hình đổi dạng, biến đổi liên tục, còn duyên thời hợp, hết duyên thời tan. Sự luân chuyển Vô Thường không bao giờ ngừng. Nên nói giàu sang vật chất, công danh quyền chức chỉ là cái bóng không bao lâu thời biến tan. Nếu không có cái đức để giữ lại thời sự tìm kiếm danh lợi giàu sang ấy mảy lông cũng không còn.
– Suy đi tính lại cho cùng chỉ có Linh Hồn là vĩnh cửu cũng như sự Giác Ngộ Trí Huệ mới thật là của Ta. Hạnh phúc chân thật không phải là Tiền Tài, Danh Lợi mà là Ta hiểu chính Ta và làm chủ chính Ta. Không sa chân vào con đường Ác luôn mãi mãi ở cảnh giới Thiện. Cảnh giới Thiện chính là cái Gốc của sự giàu sang quyền uy và danh lợi.
– Chúng Ta muốn giàu sang, cái giàu mãi mãi hết kiếp nầy đến kiếp khác, thời chúng Ta càng phải tu nhân tích đức hành thiện cho nhiều. Đã có Phúc, có Đức không muốn giàu, cái giàu cũng tự đến, chúng Ta không muốn danh lợi, nhưng danh lợi tự đến với Chúng Ta luôn là ở đỉnh cao. Chạy theo tìm cầu sự giàu sang cũng như tiền tài, danh lợi cũng chỉ là tìm cái bóng Danh Lợi, Giàu Sang mà thôi.
– Vì thế chúng Ta không cần chạy theo Tiền Tài, Danh Lợi, mà chỉ chạy theo Chân Thiện và Đạo Đức thời chúng Ta tự có Tiền Tài, Danh Lợi.
– Tóm Lại: Căn bản của sự giàu sang vĩnh cửu. Không phải là chạy theo nắm bắt Tiền Tài Danh Lợi. Mà là tu nhân tích đức cho lớn. Hể có Đức có phúc lớn thời cái giàu tự đến cũng lớn không bao giờ mất, hết giàu nầy đến giàu khác, hết lợi danh nầy đến lợi danh kia. Tùy theo Phúc Đức lớn hay nhỏ mà Lợi Danh đến với mình lớn nhay nhỏ. Khi nào tiêu xài hết Phúc Đức thời sự giàu sang phú quý danh lợi ấy mới hết.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s