MAU LÊN

MAU LÊN

Cuối mạc pháp đêm dài sắp tận
Bến đò xưa, ló dạng thuyền rồng
Có ai về Cội về Nguồn
Nhanh chân bước đến con thuyền Cha Ông
Càng tàn đông, phong ba sầu thảm
Điểm giao thời, đông vãn xuân lai
Hừng đông ló dạng càng nguy
Ma lôi quỷ kéo kiếp kinh chốn trần
Trăng sắp tàn, mịt mù tăm tối
Đường hiểm nguy, vạn lối phủ vây
Hãy mau về Cội cho mau
Nương mình về Cội vượt qua thế thời
Điểm giao thừa, hoành hành hiểm họa
Tà yêu tinh, dịch bệnh tràn lan
Mau lên con cháu Rồng Tiên
Mau lên nhân loại anh em Đồng Bào
Mau mau về Cội về Nguồn
Bình yên vạn sự không còn hiểm nguy
Sống đời Thánh Đức an vui
Thiên Đàng tại thế biết bao phúc lành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s