HIỂU RÕ NẮM VỮNG QUY LUẬT VẬN HÓA CÀN KHÔN

HIỂU RÕ NẮM VỮNG QUY LUẬT
VẬN HÓA CÀN KHÔN

Nếu hiểu rõ quy luật vận hóa Càn Khôn: Ngày và Đêm, Hạ Ngơn Mạt Pháp và Thượng Ngơn Thánh Đức Chánh Pháp, thời chúng ta không còn thắc mắc gì nữa.
– Ban đêm cái thiện phải đi ngủ nhường cho cái ác ra đời. Đó là Luật Trời, không hiểu thời mang họa. Chúng ta cũng thấy về đêm sự ra đời kiếm ăn như Muỗi, Rắn, Rít, Cáo, Sói, Hổ, Beo, Cú Mèo chuyên ăn thịt hút máu, vân.vân… Những con kiếm ăn về đêm vô cùng độc hiểm, tàn sát lẩn nhau ghê rợn.
– Nhưng đến khi ban ngày thời những con kiếm ăn về đêm ấy tự lẫn trốn vào nơi bóng tối. Nhường cho những loài hiền lành ăn cây cỏ ngũ cốc như Gà, Chim, Bò, Trâu, Dê, Hươu, Nai … kiếm ăn. Như vậy không ai xua đuổi loài chuyên sống kiếm ăn về đêm, mà tự chúng sợ ánh sáng. Khi trời đã sáng thì chúng tìm nơi lẩn tránh ánh sáng để an nghỉ.
Ví dụ: Về đêm chúng ta thấy loài ác hiểm xuất hiện, chúng ta ra sức tiêu diệt, nhưng không bao giờ hết được, vì diệt con nầy con khác lại ra đời. Ví như Muỗi.
– Còn con người thời sao?
– Thường là những con người chân chính về đêm nếu không có ánh sáng thời ngủ nghỉ. Còn những người dã tâm sâu hiểm thời thích hoạt động trong bóng tối, càng tối càng tốt, dù là ban ngày cũng không được rõ ràng- mờ ám. Bóng đêm che giấu thân phận trộm cướp.
Như vậy Càn Khôn Vũ Trụ chuyển luân ngày đêm cho ta nhận rõ cảnh giới của đêm và ngày, hiểu rõ cảnh giới Thiện và Ác, cảnh giới Dương và cảnh giới Âm. Dương là cảnh giới Thiên Đàng, Âm là cảnh giới Địa Phủ. Thiên Đàng là Cực Lạc, Địa Phủ là Cực Khổ.
– Từ cảnh giới Thiện- Ác, đêm – ngày hiện tại chúng ta suy rộng ra cảnh giới chu kỳ Hạ Ngơn Mạt Pháp và Thượng Ngơn Thánh Đức.
– Cảnh giới Hạ Ngơn Mạt Pháp là cảnh giới Âm Thịnh, Dương Suy.
Không nói chúng ta cũng biết thời gian Hạ Ngơn Mạt Pháp là thời gian cái ác lên ngôi. Càng ác càng có quyền uy. Càng gian xảo càng có lợi. Bất Nhân Bất Nghĩa mới chính là cuộc sống làm nên nghiệp lớn. Mỏ Ác con người được khai thác tối đa. Đó là quy luật tự nhiên, biết thời tránh chứ không thể làm khác đi được.
Xưa nay người ta thường thấy, rời bỏ Cội Nguồn, không cần Tôn Vinh Cha Ông cũng làm nên nghiệp lớn, lập lên bao Chế Độ Thể Chế, hò hét ra lửa, khạc nhổ ra mưa. Thắng là Vua, thua là Giặc Tự tung tự tác chẳng coi ai ra gì. Đó là thời Hạ Ngơn Mạt Pháp – mùa Đông, kéo dài 333 năm ở cuối chu kỳ nghìn năm, u minh bao phủ, Âm Khí thịnh hành, cái Ác lên ngôi. Ấy cũng là Cơ Trời cho cái Ác làm Trời vậy.
– Nhưng đến khi chu kỳ Thượng Ngơn Thánh Đức đầu Kỷ Nguyên 3000 năm kéo dài 333 năm, Thập Kỷ đầu thế kỷ 21 Dương Khí Chơn Dương ra đời, đi đến lần lần hưng thịnh. Đương nhiên cái Ác sẽ lùi dần, cái Thiện ra đời lên ngôi duy trì cuộc sống.
Những thành phần bỏ Cội bỏ Nguồn, Tâm hướng ngoại, dù cho có tổ chức tài giỏi đến đâu, hùng mạnh đến đâu cũng đi vào thất bại. Vì đi sai Huyền Cơ- Nghịch lại Thiên Ý, nên trên không thuận Ý Trời, dưới không thuận Lòng Dân.
– Thượng Ngơn Thánh Đức Chơn Dương ra đời đi đến Hưng Thịnh, đương nhiên cái Ác sẽ bị đẩy lùi, nhường cho cái Thiện ra đời. Có nghĩa:
– Càng Thiện càng tốt, càng nổi danh, càng nên nghiệp lớn.
– Càng Ác càng bất lợi, càng mang họa, càng bị lên án.
Những con người Đại Thiện tỏa sáng Trung Hiếu Nhân Nghĩa, Tôn Vinh Nguồn Cội sẽ được mọi người hướng về tôn vinh như Thần, như Thánh, như Phật, như Tiên.
– Ở vào thời Thượng Ngơn Thánh Đức, Chơn Dương Thịnh Hành. Vì thế Mỏ Ác con người đóng kín, không có cơ hội phát triển mở ra. Vì càng làm ác sẽ càng bị Nhân Loại Lên Án, Pháp Luật Trừng Trị.
– Thời Thánh Đức, nơi xã hội Nhân Loại có ba Nguồn ánh sáng lớn:

  1. Ánh Sáng Khoa Học Vật Chất.
  2. Ánh Sáng Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc.
  3. Ánh Sáng Chân Lý Vũ Trụ chính là Ánh Sáng Văn Hóa Cội Nguồn.

Nhờ ba nguồn ánh sáng nầy đưa Nhân Loại đi vào thời Hoàng Kim- thiên đàng cực lạc tại thế.
–  Tóm lại: Chu Kỳ Hạ Ngơn Mạc Pháp chu kỳ nghìn năm sắp đi vào kết thúc kiếp nạn Dịch Bệnh toàn cầu ra đời thanh lọc cuộc sống, đóng khép kín cánh cửa Mõ Ác trên đầu con người. Mở ra cánh cửa Lương Tâm nơi Tâm con người. Từ năm 2020 đến 2023. Dịch bệnh sẽ chấm dứt giữa năm 2022 đến đầu năm 2023 Chu kỳ Thánh Đức bắt đầu Hưng thịnh từ đó. Dân Tộc Việt Nam cũng tỏa sáng từ đây.

– Những người bỏ Cội bỏ Nguồn mà đòi dìu dắt Con Cháu Tiên Rồng Dân Tộc Việt Nam trong thời kỳ Thượng Ngơn Thánh Đức là một lối đi sai lầm. Không những đi ngược lại Thiên Ý, mà còn không phù hợp Lòng Dân.
– Tóm lại:
– Ở vào thời Hạ Ngơn Mạt Pháp thời cánh cửa Địa Phủ mở rộng để cho những người hành ác xuống đó mà ở, tha hồ mà chém giết lẫn nhau, dù cho đó là Vua, Chúa.
– Ở thời Thượng Ngơn Thánh Đức gần cuối Tiểu Kiếp, Văn Hóa Cội Nguồn ra đời đi vào tận độ. Cửa Trời mở rộng để cho những người hành thiện lên trời để ở, muốn gì được nấy, dù cho đó là người nghèo hèn áo rách khố ôm.

* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s