BIẾT TRƯỚC ĐI TRƯỚC BIẾT SAU ĐI SAU

BIẾT TRƯỚC ĐI TRƯỚC BIẾT SAU ĐI SAU

Ta biết trước thời Ta đi trước
Người biết sau, thời tiếp bước theo sau
Đi sau nhưng lại đi mau
Thua gì đi trước cùng nhau đồng hành
Có một cách, mau thành chánh quả
Là chúng Ta, quên cả thân mình
Luận kinh truyền giáo thật nhiều
Mau như tên lửa tức thời đến nơi
Tăng vận tốc, lời kinh chia sẻ
Lên tường nhà lan tỏa mười phương
Hoằng pháp công đức vô biên
Lời kinh Thiên Ý phát lên độ đời
Khắp thế giới hoàn cầu thấy biết
Nhờ Google Facebook tương thông
Khoa học phương tiện đỉnh cao
Mạng lưới Intenet phủ bao khắp cùng
Ngồi một chỗ tay dùng con chuột
Đủ công năng, truyền đạt kinh thơ
Mỗi lần Thiên Ý sẻ chia
Hà sa công đức vô biên tận cùng
Huống chi là, phổ truyền Thiên Ý
Khắp thế gian nhờ đó siêu thăng
Công đức vô tận vô biên
Nói sao cho hết kể sao cho cùng
Chia sẻ một lần, cũng đã giàu công đức
Huống chi là, lớp lớp sẻ chia
Đêm ngày ra sức phát lên
Google Facebook chuyển luân hoàn cầu
Pháp thí công đức tột cùng
Tu nhanh rút gọn, con đường chân tu
Có kinh là Ta phát lên
Ung dung tư tại an vui mỉm cười
Ngẩng cao đầu
Nhìn về tương lai thành quả gieo trồng
Biển trời công đức, đắc thành công phu
Ta biết trước thời Ta đi trước
Người biết sau tiếp bước đi sau
Đi sau nhưng lại đi mau
Kịp người đi trước cùng nhau đồng hành
Bây giờ thời đại khác rồi
Thời đại khoa học khác thời xa xưa
Thời đại tận độ lập công
Google Facebook làm nên nghiệp trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s