VĂN HÓA GIẢI THOÁT ĐỘC TÔN VÔ THƯỢNG

VĂN HÓA GIẢI THOÁT ĐỘC TÔN VÔ THƯỢNG

Những người Về Cội về Nguồn, như đi trên con đường mùa xuân đầy hoa thơm và quả ngọt, ngày nào cũng uống những giọt cam lộ từ Thiên Ý, cảm giác như loài cá chép lần lần hóa Rồng. Loài Công Hóa Phụng. Sự thay đổi từ Nhận Thức đến giác Ngộ, thay hồn đổi xác một cách rõ rệt từ bên trong Linh Hồn cũng như thể chất con người.
– Nó khởi đầu từ Ý Thức Nhận Thức về Cội Nguồn, tiếp cận Cội Nguồn tạo ra một sự sống mới khác xa của loài cỏ dại, mà là loài cổ thụ và lớn lên. Sự lớn ấy như cây không thấy mình phát triển, nhưng trải qua thời gian quả thật bất ngờ thân gốc to lớn, cành lá sum sê. Có cảm giác như mình đã khác hẳn. Môt sự thay đổi khác biệt trở thành con người mới, con người giác ngộ trí huệ, bước vào giai đoạn không còn bị cám dỗ lung lay bởi việc đời.
– Cho nên chúng Ác Quỷ Tà Ma nhìn thấy kinh sợ tìm cách để đốn hạ. Làm cho những người trở về Cội Nguồn như có cảm giác không được an toàn. Khiến cho người đó có cảm giác như mình bị cô lập. Đó là nói với những người chuyển mình đổi mới còn non trẻ. Nhưng đối với những người đã trở thành cổ thụ Gốc, Thân, To Lớn, Cành Lá Sum Sê Bao Phủ. Lũ Ác Quỷ Tà Ma không dám động đến nữa. Chỉ ngó chừng và lùi xa lần.
– Thật ra Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa siêu tuyệt, vô địch không ai có thể tàn phá được dù cho là thiên binh vạn mã.
– Những người tiếp xúc với cội nguồn là đi vào vĩnh cửu thay đổi Tâm trạng có dấu hiệu thoát ly tất cả, ra khỏi lưới Ma và Trận quỷ.
– Ở đời không phải ai ai cũng là người chân chính, cũng không thiếu gì những thần phần tham cầu danh lợi bằng con đường lệ thuộc Ngoại Bang luôn xem nhẹ Cội Nguồn đối đầu với Ông Cha Tổ Tiên nòi giống. Sẽ bị Cha Ông Hồn Thiên Sông Núi đào thải Họ, Giáng họa Họ. Lòng hướng ngoại bỏ Tổ Tiên, Cội Nguồn là lòng Tà. Bất Trung, Bất Hiếu, Bất Nhân, Bất Nghĩa. Dù cho là đi theo Chính Phái Tôn Giáo Đạo Giáo nào. Không bao giờ thắng được lòng hướng Nội lòng Tôn Vinh Cha Ông truyền thống. Vì lòng hướng Nội Tôn Vinh Cha Ông Truyền Thống thuận lòng Trời, thuận lòng Dân, thuận lòng Hồn Thiên Dân Tộc, Khí Thiên Sông núi, theo quy luật tự nhiên.
– Những sự khảo đảo ban đầu là vì trụ vững nơi Cội Nguồn còn non trẻ thời sâu bọ thường cắn phá, nhưng khi đã lớn cây cành lá sum sê thời chúng chịu thua, chào thua. Chỉ còn đi đến cám dỗ mua chuộc. Nếu trí huệ chưa đủ sáng còn nặng về phàm tục. Thời chúng hạ gục đốn ngã làm hại.
– Sự khảo đảo những người yêu Cội yêu Nguồn không những ở cảnh giới Hữu Vi, mà còn ở cảnh giới Vô Vi, gây ra bao khó khăn, trên nhiều lĩnh vực.
– Đây chính là điểm độc ác then chốt của chúng. Vì chúng biết rằng Văn Hóa Cội Nguồn không phá nổi, thời chúng phá con người vậy. Chúng ra sức chống phá nhưng chúng không ngờ, trên đầu chúng có Trời, xung quanh chúng có Hồn Thiên Dân Tộc. Loại bỏ chúng thanh lọc chúng trên nhiều phương diện loại bỏ. Con Cháu Tiên Rồng trở về Cội Nguồn vượt qua kiếp nạn, trở thành những hạt lúa chắc. Nẩy mầm dệt thảm mùa xuân về sau.
– Tính nghiêm khắc của Thiên Ý cơ Trời, là những người đi ngược lại Thiên Ý phạm Thiên Ý thì không được cứu, khó mà tiếp cận được hội Rồng Tiên Long Hoa kỳ ba Thánh Đức.
– Đây cũng chính là lời cảnh tỉnh của Thiên Ý chỉ rõ nói rõ đường đi. Dành cho người trở về Nguồn Cội ở giai đoạn cuối cùng.
– Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa đỉnh cao giải thoát, Văn Hóa soi sáng. Văn Hóa biết trước, làm cho người tu phải đề cao. Ngay từ đầu phải đạt đến tiêu chuẩn giác ngộ biết trước.
– Đây cũng chính là một vấn đề rất cần thiết ngay từ đầu. Phải nhận thức hiểu được, đường đi nước bước, mới đi đến thành công khai sáng cho toàn nhân loại. Khai sáng sự Giác Ngộ đưa Nhân Loại trở về trời. Bằng con đường rộng lớn Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng.
– Sự nhận thức theo huyền cơ, nắm vững huyền cơ, không còn bị danh lợi tình thù ràng buộc. Chỉ lo truyền kinh thuyết giáo tận độ nhân loại về trời. Đây mới là tiêu chuẩn phấn đấu, tích góp hành trang trở lại cõi trời.
Tóm Lại: Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Chủ Nghĩa Đại Đồng. Chủ Nghĩa Giải thoát nô lệ. Giải thoát luân hồi sanh tử. Giải thoát tội lỗi, giải thoát nô lệ Thần Quyền, giải thoát nô lệ kiến thức. Giải thoát nô lệ bạo lực. Giải thoát phân biệt giai cấp. Xóa tan phân biệt chủng Tộc, đem lại bình đẳng giới cấp. Trải rộng tình yêu đem đến tình thương rộng lớn. Hòa Bình Độc Lập Tự Do. Công Bằng Bình Đẳng Xã Hội. Nhân Quyền, Dân Chủ Văn Minh. Văn Hóa Độc Tôn Vô Thượng. Văn Hóa Truyền Thống Anh Linh Của Việt Nam.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s