TỎA SÁNG NHỮNG VÌ SAO

TỎA SÁNG NHỮNG VÌ SAO

Ôi Ông Cha, Là niềm tự hào vinh dự
Bao lớp Cha Ông, đầy khổ cực công lao
Vĩ đại nhất, là chung tay dựng nước
Cùng chung lòng, tỏa sáng những vì sao
***
Ôi Việt Nam, những con người bất khuất
Những người con, vì đất nước hi sinh
Luồng gió mới. luôn tuôn trào khí thế
Những hào hùng, tỏa sáng khắp năm châu
***
Ôi Việt Nam, luôn tràn đầy khí phách
Mãi hiên ngang, bao lớp lớp núi cao
Đem chân lý, gieo trồng cùng khắp lối
Khắp năm châu, cùng trái đất thế gian
***
Ngọn Đuốc Thiên, trên bầu trời non nước
Mãi sáng soi, luôn tiếp nối cùng nhau
Giống Tiên Rồng, chuyển mình như sấm sét
Khiếp hồn kinh, lũ cướp nước ngại Bang
***
Khiếp hồn kinh, lũ sói lang hại nước
Những tay sai, luôn nối giáo yêu ma
***
Sống và chết, là con đường chung bước
Nhưng Uy Danh, nào có chết sáng soi
Triệu bàn tay, thời chuyện gì cũng dễ
Chuyện dời non, lấp bể cũng thành công
Sá gì bè lũ ngoại xâm
Sá gì một lũ tay sai giặc Tàu.
Giặc Tàu khác với người Tàu
Người Tàu không phải là người xâm lăng
Xâm lăng là bọn Quỷ Ma
Phải cần tiêu diệt xóa tan giặc Tàu
Đó là Định Luật Công Bằng
Mắc chi xâm lấn nước nhà người Ta
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s