NÊN HIỂU RẰNG

NÊN HIỂU RẰNG

Chúng Ta nên hiểu rằng
Không trở về Nguồn
Cơ may vạn kiếp không còn
Ngập chìm mãi trong cõi luân hồi
Hết kiếp nầy đến kiếp khác
Biết đầu là bến bờ giải thoát
Nếu không trở lại Cội Nguồn
Nương tựa Cha Trời Mẹ Trời
Sa chân vào con đường ác
Thời cái chắc
Sa đọa vào Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh
Chỉ con đường nhận lại Tổ Tông
Mới nhận ra Chân Tâm Chân Tánh
Nhận ra Lương Tri Lương Tâm
Cho nên chúng Ta
Phải quy trở về Nguồn Cội
Như một định luật
Tự Mình giải thoát cho mình
Nương theo Cha Trời Mẹ Trời
Ra khỏi Tần Số luân chuyển cõi Âm.
Rơi vào Tần Số Dương luân chuyển siêu sanh
Mãn kiếp trần trở về thiên giới
Chân lý tu hành là như thế
Không phải chuyện đùa
Mà là tự mình quyết định cho Ta
Tự đọa sa hay trở về thiên đàng cực lạc
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s