QUAY ĐẦU LẠI TRỞ VỀ NGUỒN

QUAY ĐẦU LẠI TRỞ VỀ NGUỒN

Làm Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cũng dễ. Chỉ cần trở về Nguồn Cội làm theo lời dạy Cha Trời hành động theo Lương Tâm. Hành động như Phật, như Thánh, như Tiên, như Thần, như Chúa. Nghĩ như Phật, nói như Phật, thời chúng Ta là Phật. Nói không trái ngược lại Lương Tâm chúng Ta là Thánh. Đem nghề nghiệp chân chính truyền lại cho đời Thân , Khẩu, Ý chân thiện đó là Tiên.
– Chúng Ta không trở về Nguồn, từ chối lời dạy Cha Trời có nghĩa là chúng Ta từ chối những gì Cha Trời khai lập nên. Không đáng tiếc lắm sao. Rời bỏ Cội Nguồn, không chịu nhận lại Tổ Tông. Coi như đánh mất địa vị vạn năng cao nhất của chính mình.
– Quý Vị các Bạn từ chối Cha Trời. Là từ chối mọi sự thành công. Ví như người Cha muốn giúp đỡ người con, nhưng người con trốn tránh không muốn sự giúp đỡ đó của Người Cha. Khi người Cha giàu nhất vũ trụ, quyền năng nhất vũ trụ. Không phải là khờ dại lắm hay sao.
– Chúng ta xa rời Cội Nguồn, rời bỏ Tổ Tông của chính mình, như cây mất Gốc. Đương nhiên là cành khô ngọn héo. Chân Tâm Chân Tánh Quý Vị các Bạn mãi mãi u minh. Thường là hành động trái ngược lại Lương Tâm. Quý Vị các Bạn sẽ bị sa đọa địa ngục, sa vào luân hồi, trở lại làm Súc Sanh nhận lấy sự đau khổ là không thể nghĩ bàn. Cũng chỉ vì sự từ chối không nhận lại Tổ Tông Cội Nguồn, nên không tiếp cận được Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm.
– Nhưng nếu quý vị các Bạn sẵn sàng để trở về Cội Nguồn nhận lại Tổ Tông, vì đã chán chường luân hồi sanh tử, cũng như đời sống trước mắt lẫn quẩn trong vô thường, chuốt lấy bao tai họa, sanh tử chia ly. Coi như các Bạn tiến hóa Ý Thức Nhận Thức cấp cao, đi ngược lại dòng đời trở về nguồn cội.
– Sự Nhận Thức trở về Nguồn nầy Các Bạn Quý vị sẽ có tất cả. Khi tới đích hội nhập Cội Nguồn. Trở thành con cái Nhà Trời. Có nghĩa các Bạn quý vị trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, sống mãi trên các cõi trời tần trời, an vui tự tại.
– Trở về Cội Nguồn là đến với bao phép mầu huyền diệu đưa các Bạn đến Gần Ông Cha bao ước mong đều được như Ý.
– Nếu quý vị các Bạn rời xa Cội Nguồn không nhận lại Tổ ông. Thời Các Bạn Quý Vị, sẽ không bao giờ bước được vào ngôi nhà chung vũ trụ. Quý Vị các Bạn lại phải tiếp tục lan thang trong luân hồi sanh tử. Nhận lấy bao tai họa hành ác gieo ra.
– Tóm Lại: Quay đầu lại trở về Nguồn, chấm dứt luân hồi, chấm dứt sa đọa Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Chấm dứt Nô Lệ dù bất cứ là Nô Lệ gì. Sống theo Thiên Quyền Nhân Chủ, Thiên Luật Vũ Trụ. Công Bằng Bình Đẳng trong Tạo Hóa, Độc Lập Tự Do. Làm chủ ngôi nhà chung vũ trụ .An Vui Tự Tại.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s