SỰ NGHIỆP

SỰ NGHIỆP

Sự nghiệp thường đời
Là tiền tài danh lợi
Sự nghiệp của người tu luyện
Là thành quả giác ngộ trí huệ
Sự nghiệp ở đời là làm nên danh nghiệp
Sự nghiệp của người về Cội là cứu vớt Linh Hồn
Suy đi tính lại cho cùng
Của tiền danh lợi bạc vàng vô tri
Sao bằng Như Ý Mâu Ni
Linh hồn quý nhất chẳng gì quý hơn
Con đường tận độ Hồn Linh
Con đường sự nghiệp tối cao vĩnh hằng
Giác Ngộ Trí Huệ gì bằng
Trở thành Phật, Thánh, Chúa, Thần, Phật, Tiên
Con đường trở lại quê hương
Thiên đàng cực lạc an vui tột cùng
Sự nghiệp vật chất tạm thời
Sự nghiệp Đạo Đức vĩnh hằng trường sanh
Về Nguồn đâu phải không không
Mà là chuyển hướng sang sông nghiệp trời
Ngày đêm truyền giáo không ngừng
Làm nên sự nghiệp lẫy lừng muôn thu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s