NON NƯỚC VIỆT NAM

NON NƯỚC VIỆT NAM

Nước non, non nước xa xưa
Của Dân Bách Việt, Rồng Tiên, Tiên Rồng
Kế thừa gìn giữ bao đời
Biết bao xương máu đắp bồi nước non
Đổi trao cuộc sống ấm no
Nối liền mạch sống chung nhau Đồng Bào
Học nhau những cách làm giàu
Chia nhau kiến thức xây đời văn minh
Đường về Đông đường đi Tây
Đường đi Nam Bắc, nối nhau mạch Nguồn
Hẹn hò, hò hẹn chung cùng
Mối tình Bầu Bí đẹp lành biết bao
Đã là con cháu Rồng Tiên
Non sông thừa kế giữ yên cõi bờ
Nắm tay nắm lấy nhịp cầu
Chung tay gìn giữ đất trời Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s