CÁCH MẠNG VĂN HÓA ĐÃ THÀNH CÔNG

CÁCH MẠNG VĂN HÓA ĐÃ THÀNH CÔNG

Tiếng Trống Đồng, đã vang lên cùng khắp
Chiêng Cội Nguồn, đã gào thét vang trời
Đàn Cha Ông, tiếng đàn như sấm chớp
Sáo Tiên Rồng, vang động khắp nơi nơi
Những vòng thơ, những lưỡi gươm bém ngót
Tháng cùng ngày, đang càn quét không thôi
Những lời ca, như tường đồng vách sắt
Vút lên trời, hóa ức vạn mũi tên
Lũ ngoại xâm, chúng hãi kinh khiếp vía
Mật chẳng còn, gan cũng đã sình lên
Ôi Việt Nam, ôi Rồng Tiên Thần Thánh
Thật oai hùng, đầy hào khí uy linh
Một Dân Tộc, mấy nghìn năm Văn Hiến
Mãi sáng ngời, luôn nối chí không quên
Thể Đồng Bào, thể đồng lòng non núi
Thành lũy hào, vùi lấp lũ ngoại xâm
Từ Cội Nguồn, bừng lên nghìn tia sáng
Đến lúc nầy, cách mạng Văn Hóa đã thành công
Rực rỡ hào quang, rực rỡ cả núi sông
Nước Việt Nam độc lập mãi mãi muôn năm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s