TÌM NGỌC HỒN NHƯ Ý

TÌM NGỌC HỒN NHƯ Ý

Đã xuống trần, thời tự mình đứng dậy
Và vượt qua bao lo sợ trong lòng
Ráng ra công, tìm ngọc Hồn Như Ý
Nơi Quỷ Ma, chúng quản lý đêm ngày
Ta giải thoát, những Hồn Linh khốn đốn
Trở về Nguồn, hạnh phúc tự do bay
Ta vạch mây, cho mặt trời chiếu sáng
Những chồi non, nhờ ánh sáng vươn lên
Ta góp nhặt, những ngọc châu Văn Hóa
Truyền cho đời, giải thoát những Hồn Linh
Ta đang sống, nhưng hiểu về đường chết
Mãn kiếp trần, Ta trở lại thiên bang
Đời Ta rạng rỡ vô biên
Vì Ta làm chủ tử sanh luân hồi
Mâu Ni tìm được nhiều rồi
Cái giàu tột đỉnh cõi trời thiên tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s