SỰ NHẬN THỨC SAI LẦM

SỰ NHẬN THỨC SAI LẦM

– Linh Hồn nhờ qua thân xác Con Người Tiểu Thiên Vũ Trụ, tu hành tiến hóa nhanh chóng trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nhưng lại nhận thức sai lầm tàn phá Con Người qua cuồng Dâm, cũng như Dục Lạc quá mức, sự ham muốn nhiều quá dẫn đến lo lắng bức xúc suy kiệt năng lượng sanh ra nhiều bệnh tật, cộng với sống trong xã hội đen tối, khổ chồng lên khổ, họa chồng lên họa, đi đến cảnh chán ngán không muốn làm người. Mơ ước trở lại loài Cầm, Thú. làm chim, làm heo. Làm chim bay nhảy tự do, làm heo nằm đó người ta nuôi không làm gì cả. có người còn muốn làm heo nọc. Tránh sao khỏi luân hồi trở lại loài Cầm, Thú. Không phải là nhận thức sai lầm ngu si lắm sao.
– Nếu không có Văn Hóa ra đời trong thời kỳ đen tối để dìu dắt. Thời hầu hết con người không có lối thoát, lẫn quẫn trong ba đường dữ Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Cầm Thú, Súc sanh.
– Kinh Luân là bạn đồng hành cùng Con Người, cũng là người thầy thầm lặng. Dẫn dắt con người biết phải đi về đâu, tránh đi nhận thức sai lầm muốn trở về với loài Cầm, Thú. Hoặc sa chân vào con đường hành ác dẫn đến sa đọa.
– Nhưng ở đời không phải Văn Hóa nào cũng tốt. Đều có mặt lợi mặt hại của nó. Văn Hóa là món ăn nuôi lớn Linh Hồn. Nếu tiếp cận Văn Hóa độc hại sẽ làm cho Linh Hồn điên loạn mù quáng khó mà phát Huệ, nên mới có ý nghĩ không muốn làm người nữa. Vì làm người khổ chồng lên khổ, họa chồng lên họa không muốn làm kiếp người nữa mà muốn trở lại kiếp Thú, Cầm. Có người muốn sanh ra làm kiếp heo nọc.
– Cho nên Văn Hóa độc hại rất nguy hiểm. Con Người đang trong lúc đen tối, gặp thời buổi tối đen, không còn lối thoát, mất hết phương hướng để đi. Nếu không có Văn Hóa Cội Nguồn ra đời, con người sẽ chọn sai và tu sai Pháp Môn, rất có thể càng học càng dốt, càng tu càng sa đọa. Phần nhiều sa đọa Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, hoặc trở thành Quỷ thành Ma.
– Tóm Lại: Được đầu thai làm kiếp người là tốt lắm rồi. Tuy đang sống trong thời kỳ đen tối, nhưng lại gặp được Văn Hóa Cội Nguồn. Thời coi như đã tìm thấy ánh sáng giải thoát, trở về trời. Ra khỏi luân hồi, ra khỏi Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa là điều chắc chắn. Đôi khi làm đến Vua Trời Chúa Trời. Nên nói kiếp nầy không trở về Cội Nguồn thời uổng lắm. Cơ hội hàng triệu triệu năm đã bỏ qua. Phải chờ đến hàng triệu năm nữa. Mới có cơ hội gặp lại Văn Hóa Cội Nguồn ra đời do Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa Truyền lại. Mặt Trời Lặng thời Ánh Trăng soi sáng vậy.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s