PHONG BA BÃO TỐ CỨ ĐI

PHONG BA BÃO TỐ CỨ ĐI

Tháng ngày tận độ Nhân Loài
Gian nan cuộc sống, khốn cùng nệ chi
Phong ba bão táp cứ đi
Kiếm tìm châu ngọc Mâu Ni Linh Hồn
Sợ chi Ma Quỷ cản đường
Huệ gươm Ta chém, gậy Trời Ta phang
Kể chi ghềnh thác gian nan
Biển trần Ta lội dọc ngang sợ gì
Gan người đã hóa gan Trời
Họa theo mặc họa Ta thời như không
Ngẩng đầu nhìn lại quê hương
Thiên đàng cực lạc chờ Ta trở về
Chống chèo vận mệnh con thuyền
Vượt qua tất cả phong trần vượt qua
Chốn trần đầy rẫy u minh
Nhưng Ta vẫn bước đi trong phong trần
Một tay vừa chống vừa chèo
Một tay cứu vớt Linh Hồn, Hồn Linh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s