SỰ KẾT NHÂN DUYÊN

SỰ KẾT NHÂN DUYÊN

Nếu chúng Ta thường ngày quý Cội Nguồn yêu thích Cha Mẹ Trời, ngày nào cũng thế, tháng nào cũng vậy, từ sáng đến tối đều rất để tâm không quên Cội Nguồn Chánh Thân, Chánh Mẫu. Với cái Nhân tưởng nghĩ Cha Mẹ Trời với cái Duyên hướng về Cội Nguồn to lớn như vậy. Thời đương nhiên Cha Trời, Mẹ Trời phù hộ, che chở cũng như chuyển hóa Linh Căn chúng Ta. Sau khi mãn trần Chúng Ta sẽ về đâu các Bạn ?
– Không nói các Bạn cũng biết tôn thờ Cha Mẹ Trời thời siêu sanh về trời còn đi đâu nữa. Tôn thờ Quỷ thời đi theo Quỷ. Tôn thờ Ma thời đi theo Ma, như một Định Luật tự nhiên. Nơi vũ trụ Đời sao Đạo vậy. Cha Mẹ giàu thời con cái thừa hưởng. Nói cho cùng không ai giàu cho bằng Cha Mẹ Trời, của cải vật chất, vàng, bạc châu báu, ngọc ngà, trân châu, kim cương. Là do Cha Mẹ Trời tạo lập ra tất cả. Thậm chí Khai Tạo ra tam thiên đại thiên thế giới, Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Chúng Ta là con Trời đương nhiên Chúng Ta phải sống trên châu báu tức là ở thiên đàng cực lạc. Chúng Ta muốn ở đâu thời ở, ở cõi trời nào cũng được. Không ai có quyền ngăn cấm Chúng Ta. Vì Chúng Ta là con Trời. Trở về Cội Nguồn nhận lại Tổ Tông.
– Đời sao Đạo vậy Cha Mẹ Giàu thời con cái thừa hưởng như một Định Luật tự nhiên bình thường có gì là khó hiểu. Đã là con Trời đương nhiên thừa hưởng những gì của Trời. Thường thường ở đời người Ta tôn xưng con Trời là Thiên Tử, Thiên Mẫu.
– Thiên Tử là Vua Chúa đó các Bạn. Thiên Mẫu chính là Thánh Mẫu người có quyền lực không khác gì Vua Chúa. Đã là con cái Nhà Trời đương nhiên phải có quyền lực nơi vũ trụ.
– Các Bạn không trở về Cội Nguồn nhận lại Tổ Tông, coi như các Bạn bỏ mất cơ hội nhận lại Tổ Tông trở thành con Trời. Có đáng tiếc lắm không. Các Bạn mất tất cả. Các Bạn khó mà làm chủ Vũ Trụ, làm chủ Thiên Hạ, làm chủ Vận Mệnh, làm Chủ Linh Hồn, làm chủ kho tàng tri kiến vũ trụ chính là làm Chủ Văn Hóa Cội Nguồn. Các Bạn chỉ quanh quẩn trong luân hồi lục đạo.
– Hoặc có người sanh lên trời, nhưng vì lạc Cội lạc Nguồn hưởng hết phước liền sanh xuống nhân gian tu lại. Cuộc sống lưu vong vì không có nhà để về, lưu lạc hết nơi nầy đến xứ khác.
– Văn Hóa Cội Nguồn không phải hồi nào cũng xuất hiện, mà hàng chục triệu năm mới xuất hiện một lần, nay gặp lúc Văn Hóa Cội Nguồn ra đời, người có trí dễ gì bỏ qua. Cơ hội hàng triệu triệu năm chỉ có một lần nhận lại Tổ Tông, trở thành con Trời. Làm chủ vũ trụ kế thừa những gì Cha Mẹ Trời để lại cho chúng Ta.
– Tóm Lại: Sự gieo Nhân kết Quả, kết Duyên đi đến tương lai là chuyện bình thường ai làm cũng được. Nhưng Gieo Nhân truyền Thiên Ý. Thời kết quả là vô tận vô biên phước báo không thể nghĩ bàn. Gieo Nhân Duyên trở về Nguồn để rồi nhận lại Tổ Tông. Phải nói là sự Gieo Nhân Duyên không thể nghĩ bàn. Để rồi trở thành con Trời thành tựu chơn mệnh Thiên Tử, Thánh Mẫu. Thời còn gì bằng. Có thể nói tu một kiếp bằng hàng vạn ức kiếp tu. Nhận lại Tổ Tông Tối Cao Vũ Trụ coi như muốn gì được nấy, có tất cả. Viên mãn sự tiến hóa tu luyện của mình.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s