LỜI VÀNG

LỜI VÀNG

Đừng quá ham của ham tiền
Mà quên tâm nguyện xuống trần độ dân
Giàu cũng được nghèo cũng xong
Cứu dân cứu nước lập công kỳ nầy
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
Truyền kinh thuyết giáo độ người lên tiên
Cõi trần cõi tạm dừng chân
Phải đâu là chốn quê hương cõi trời
Sa chân vào chốn sình lầy
Hết mong trở lại thên đàng cõi tiên
Đạo Trời là Đạo Chí Tôn
Lời vàng Trời dạy nhớ ghi trong lòng
Nhân quả siêu đọa rõ ràng
Thiên Đàng, Địa Phủ hai đường khổ vui
Cội Nguồn Văn Hóa đừng xa
Chính là cửa ngõ thăng hoa về trời
Ham chi vật chất cõi trần
Mà ham cứu vớt Linh Hồn nhơn sanh
Mãn trần trở lại thiên bang
Công thành danh tọai mãi trên thiên đàng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s