KHÔNG THỂ SUY LƯỜNG

KHÔNG THỂ SUY LƯỜNG

Ở đời chuyện nghe lời người khác là chuyện bình thường, ví như nghe lời Thầy Cô, nghe lời Cha Mẹ, Phụ Thân, Phụ Mẫu. Đó là nói sự nghe lời tốt.
Nhưng nghe lời Thiên Ý Cha Trời truyền dạy là một chuyện khác.
– Vì Thiên Ý không phải hồi nào cũng có mà hàng mấy mươi triệu năm mới được nghe thấy. Chỉ cần nghe được vài lời thời gặt hái phước báo vô biên tiêu tan vô lượng tội ác. Huống chi làm theo lời dạy của Trời. Dù chỉ là bằng mảy lông sợi tóc. Thời dù có nói cả đời cũng không hết sự lợi ích làm theo Ý Trời. Do sự lợi ích không thể nghĩ bàn, nên chúng ta cần phải nghe lời Trời dạy. Lời Trời dạy Quốc Tổ đã kết tập thành Văn Hóa Cội Nguồn. Văn Hóa Thiên Ý Tối Cao Vũ Trụ.
– Có thể nói Chúng Ta có thể Buông Bỏ tất cả không tham luyến bất cứ thứ gì cả, trong tâm xả bỏ cho thật sạch sẽ. Không còn một chút vướng mắc nào. Nhưng đối với lời dạy Cha Trời, thời một chữ cũng ráng nhớ không để quên. Vì Chúng Ta quên là tiếc lắm mỗi lời Kinh Thơ là mỗi Viên Châu Báu. Thứ châu báu còn quý hơn vàng bạc kim cương.
– Đối với thế gian này, thứ quý nhất không phải là: Nhà cao cửa rộng chổ ở, ẩm thực, áo quần, vật dụng, tiền tài, danh lợi, mọi thứ chỉ là phương tiện tuỳ duyên, duyên đến thì ta dụng, còn duyên đi thì cứ để nó đi, trong tâm đừng tham tiếc, đừng lưu luyến, đừng cưỡng cầu. Chỉ lo chuyên tâm truyền Thiên Ý Văn Hóa Cội Nguồn tận độ Linh Hồn Nhân Loại về trời. Linh Hồn Nhân Loại Ngọc Như Ý Mâu Ni mới là thứ quý nhất.
– Tóm Lại: Sự Nghe lời là chuyện bình thường. Nhưng nghe lời Thiên Ý. Là sự nghe lời tột đỉnh của sự khôn ngoan. Lợi ích của sự nghe lời nầy là không thể nghĩ bàn. Đi đến viên mãn như Ý. Không những muốn gì đặng nấy. Mà còn chấm dứt Luân Hồi. Làm Chủ Vũ Trụ an vui tự tại, sống mãi trên thiên đàng Cực Lạc.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s