CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG

CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG

Có nhiều người cho rằng: Di Lặc xuất hiện mở hội Long Hoa vào giữa Tiểu Kiếp Thứ 10 trên cung trời Đao Lợi Thiên. Phật Thích Ca nói thế. Nhưng chưa nói rõ gì về Nguyện Lực của Đức Di Lặc cũng như cách thức mở Hội Long Hoa của Di Lặc. Muốn mở Hội Long Hoa Trên Cõi Trời. Đương nhiên phải mở Hội Long Hoa nơi cõi trần trước. Tức là mở Hội Long Hoa gần cuối tiểu kiếp thứ 9 nơi trần gian toàn cầu. Rồi sau 8 triệu 4 trăm nghìn năm tới, giữa Tiểu Kiếp thứ 10 khai mở hội Long Hoa trên hư không cung trời Đao Lợi Thiên. Tức là trên hư không đỉnh núi Tu Di Sơn.
– Phật Thích Ca Mâu Ni từng khai thị cho các đệ tử rằng:
Vào thời mạt Pháp thì Pháp của Ngài không độ nhân được nữa. Khi ấy sẽ có Đức Di Lặc hay Đức Chuyển Luân Thánh Vương hạ phàm truyền chân Pháp vũ trụ.
– Chân Pháp Vũ Trụ chính là Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn. Những ai may mắn nhận ra Chân Pháp Vũ Trụ và tiếp nhận Chân Pháp Vũ Trụ sẽ có một tương lai tốt đẹp. Những ai kính trọng Văn Hóa Cội Nguồn sẽ vượt qua sự đào thải trong thời khắc tối hậu để bước sang Tân Kỷ Nguyên tươi sáng, chính là Kỷ Nguyên Thánh Đức và dấu hiệu để nhận biết đó là khi hoa Ưu Đàm (hoa Udumbara) khai nở tại nhân gian. Do pháp Thân Cha Trời chỗ nào cũng có khai ra báo hiệu.
Trong “Kinh Pháp Hoa Văn Cú” quyển 4 phần thượng có ghi chép: “Loài hoa Ưu Đàm, là loài hoa Thiên Thượng mang dấu hiệu thiêng liêng. Ba ngàn năm mới xuất hiện một lần, khi xuất hiện là Kim Luân Vương xuất hiện”. Có nghĩa là Căn Thân Huệ Mạng Anh Linh Con Trời Xuất Hiện mượn xác thân phàm tục để thuyết giáo truyền dạy Thiên Ý. Người truyền dạy Thiên Ý đó Chính là Quốc Tổ Cội Nguồn của Dân Tộc Việt Nam.
– Trong “Huệ Lâm Nghĩa” quyển 8 ghi rõ: “Hoa Ưu Đàm Bà La là hoa của điềm lành và hiện tượng thiêng liêng, là hoa Trời, thế gian không có. Pháp Thân Cha Trời chỗ nào cũng có, ứng hiện sanh ra báo hiệu Kim Luân Vương xuất hiện ở thế gian chính là Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện vào năm 1985. Nhơn Luân Kinh Ra Đời Trước Nhất. Rồi lần lượt các Bộ Kinh ra sau kéo dài suốt 35 năm và còn tiếp tục.
– Vì do phước báu và công đức thù thắng Văn Hóa Cội Nguồn, mới khiến hoa này xuất hiện”. Kim Luân Vương chính là đức “Chuyển Luân Thánh Vương”, còn gọi là “Chuyển Luân Pháp Vương”, cũng tức là Phật Di Lặc, Tiền Thân là Đức Chí Tôn Thiên Đế, cũng chính là Quốc Tổ Hùng Vương cách đây năm nghìn năm.
Từ năm 1997 sau khi giới truyền thông bắt đầu đưa tin về hiện tượng xuất hiện của loài hoa Ưu Đàm trên mặt của bức tượng Phật trong một ngôi chùa tại Hàn Quốc, cho thấy Kim Luân Vương cũng tức là Chuyển Luân Thánh Vương, Văn Hóa Cội Nguồn đã xuất thế và truyền dạy chính Pháp Nhân Luân Hiếu Nghĩa vào năm 1985.
– Vậy làm cách nào để con người thế gian nhận biết được Đức Chuyển Luân Thánh Vương? Qua Sấm Trạng Trình, cũng như nhiều cơ sấm khác, cơ sấm Bà Chúa Liễu chẳng hạn. Ở vào thời Trung Quốc xa xưa có một đoạn đối thoại giữa Quốc sư Lưu Bá Ôn và Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương như sau. Chu Nguyên Chương là người sùng bái Văn Hóa Phương Nam, chính là Văn Hóa Cội Nguồn thất truyền.
– Minh Thái Tổ hỏi: Chuyển Luân Thánh Vương là người thế nào?
Lưu Bá Ôn đáp: Có thơ làm chứng rằng:
“Không tướng tăng cũng chẳng tướng đạo
Đội mũ lông cừu nặng bốn lạng
Chân Phật không ở trong tự viện
Ngài là Di Lặc nguyên đầu giáo”
– Lưu Bá Ôn nói thế. Chu Nguyên Chương chẳng hiểu gì cả. Lưu Bá Ôn nói: Thế cũng là hay lắm rồi, làm gì được như trí huệ của Phật Thích Ca.
Phật Thích Ca Mâu Ni nói: Tất cả chúng sinh đều có Phật Tánh. Phật Tánh là gì? Chính là Tòa Án Lương Tâm. Gốc của Lương Tâm chính là Chân Tâm Chân Tánh trong mỗi con người. Ai cũng có thể trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng như Chuyển Luân Thánh Vương. Có người nhận ra Phật Tánh của mình gọi đó là Phật có người nhận không ra gọi đó là Phàm Phu Chúng Sanh.
– Tóm Lại: Hể có Hình thời có Bóng. Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện, Thời có Chuyển Luân Thánh Vương giả xuất hiện. Làm nhiễu chân tướng Chuyển Luân Thánh Vương, nên khó mà nhận ra đâu thật đâu giả. Để phân biệt được đâu là thật là giả. Có một cách để nhận ra.
– Chuyển Luân Thánh Vương Xuất Hiện mượn qua xác trần làm người bình thường không phải Tăng cạo đầu, không phải Đạo Sĩ để tóc dài. Đội mũ lông cừu nặng bốn lạng như Lưu Bá Ôn nói. Chuyển Luân Thánh Vương có thể là người chăn cừu, người làm nông cư sĩ để tóc ngắn Trung Đạo không ở trong Đạo nào cả. Nhưng lại có năng lực phi thường. Với Mười Tiêu Chuẩn Như Sau
1- Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đất nước nào, thời đất nước đó đứng đầu về Văn Minh Văn Hóa Nhân Loại.
2 – Ngài có đủ tài năng hàng phục chính quyền dù là Chính Quyền nào Cộng Sản hay Tư Bản.
3 – Lời dạy của Ngài không ai chống lại được đi đến Bất Chiến Tự Nhiên Thành.
4- Lời dạy của Ngài phá tan Vô Vinh chiếu sáng 84 triệu năm tới. Kết thúc vào cuối tiểu kiếp thứ 15.
5- Làm rõ Thiên Ý làm rõ Pháp Thân Cha Trời, làm rõ Cội Nguồn Nhân Loại.
6- Giải phóng nô lệ chiến tranh, giải phóng nô lệ Thần Quyền, giải phóng nô lệ kiến thức. Sống theo Thiên Ý, sống đúng Thiên Quyền, Nhân Quyền. Những quyền cơ bản Tạo Hóa Như Lai Tổ Tiên Ban cho.
7- Giải rõ Thần Thông Pháp Thuật tối cao vũ trụ.
8- Giải thoát Sanh Tử Luân Hồi, đi đến làm chủ sanh tử làm chủ luân hồi.
9- giải rõ phương pháp ra khỏi càn khôn vũ trụ, ra vào càn khôn vũ trụ, lảm chủ càn khôn vũ trụ.
10- Vận dụng Luật Tạng Vũ Trụ, Hiến Tạng Thiên Tạng Vũ Trụ, Đạo Tạng Vũ Trụ, Mật Tạng Vũ Trụ. Pháp Tạng Vũ Trụ. Trở thành nền Hiến Pháp Minh Chính, Luật Pháp Minh Chính, Đạo Pháp Minh Chính, đi vào đời sống xã hội. Soi sáng cùng khắp vũ trụ nói chung, nhân gian nói riêng, 84 triệu năm tới.
– Ai có đủ mười tiêu chuẩn trên thời người đó chính là Chuyển Luân Thánh Vương. Mà xưa nay các cơ sấm tiên đoán sẽ xuất hiện chốn nhân gian.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s