NHỮNG THỨ QUÝ NHẤT NƠI VŨ TRỤ

NHỮNG THỨ QUÝ NHẤT NƠI VŨ TRỤ

Kiếp độ người, trong biển trần dông tố
Tìm Mâu Ni, Ngọc Như Ý Linh Hồn
Tìm được ngọc, là vô cùng gian khó
Đủ họa tai, và cũng rã đôi chân
Ngọc trước mắt, nhưng dễ đâu năm bắt
Vì Linh Hồn chìm đắm ức vạn năm
Nơi vũ trụ, Linh Hồn là quý nhất
Ngọc Mâu Ni Như ý ,vốn trường sanh
Ngọc mài giũa, lại càng thêm tỏa sáng
Giống Ngọc trời, quý giá biết là bao
Dù gian khổ, trong rừng gươm mũi giáo
Cũng ra công, dìu dắt tháng cùng năm
Dù trái ngang, với muôn điều cay đắng
Cứu ngọc ra, từ những chỗ tối tăm
Xuống chốn trần, phải đâu tìm sung sướng
Đường lợi danh, nào có nghĩa gì đâu
Không quan tâm, tiền tài nơi trần thế
Chỉ quan tâm, cứu vớt Ngọc Linh Hồn
Ngọc Mâu Ni Như Ý, không gì quý hơn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s