KHÍ PHÁCH

KHÍ PHÁCH

Kiếp con người, kiếp làm nên nghiệp lớn
Sống trên đời, phải có chí an bang
Sống hiên ngang, như đất trời nổi sấm
Sao phải cầu, phải cạnh kẻ ngoại bang
Sống như thế, thời còn chi lẽ sống
Sống cúi đầu, và chỉ biết thở than
Chí hùng anh, chí cưỡi mây đạp gió
Bốn phương trời, và dẫm nát thế gian
Trời cho Ta, cây gậy Trời Như Ý
Khắp đất trời, Ta lấy gậy Ta phan
Lũ ngoại xâm, bị ăn đòn khiếp vía
Khiếp muôn thu, lưng mật chẳng còn gan
Phải như thế, Rồng Tiên là như thế
Sống trên đời, phải có chí an bang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s